KURBANINI PAYLAŞ MUTLULUĞU PAYLAŞ

 

Sevgili hemşerilerim;

Türk Toplumunun değer yargılarından en önemlisi yardım ve dayanışmadır. Milletimiz zor zamanlarında birlik ve beraberliğini pekiştirmek için dayanışma ruhunu her zaman ön plana çıkarmıştır. 

Türk toplumunun hayatında gerek İslamiyet’i kabulden önce, gerekse sonrasında sosyal yardım ve güvenlik önemli bir yer tutmaktadır. Türk Toplumu, Müslüman olmadan önce gösterdiği toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı, İslamiyet’in kabulünden sonra da fazlası ile göstermiştir

Elbette Türk kültüründe yardım geleneği Türklerin İslamiyet’i kabulü ile yardımlaşma anlayışı “Bütün müminler kardeştir.” düsturuyla başka bir boyut kazanmıştır. Türk kültürünün incelikleri ile birleşen İslam dininde yardımlaşma ve dayanışma farklı bir ivme kazanmıştır. İslam’la birlikte Toplum varlığımızın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için zekat, sadaka ve kurban gibi çeşitli yardımlaşma ibadetleri hayatımızda yer almaya başlamıştır. Milletini ve ferdini dayanışma ruhu ile besleyen milletimiz bu anlayışını da günümüze dek sürdürmüştür

Sosyal yardımlaşmanın en üst düzeyde olduğu toplumların refah seviyeleri yükselmekle birlikte o topluma güzel bir düzen ve huzur hâkim olur. Sosyal yardımlaşmanın gelişmemiş olduğu toplumlarda yaşam kalitesi düşer ve huzursuzluk tüm topluma yayılır. Dolayısıyla insan sağlığı ve birçok sosyal gelişim de geri kalır. 

Köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip Müslüman Türk Milleti gerek kendi içinde ve gerekse her daim mazlum ve mağdurun yanında olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda her zaman dünya milletlerine örnek olmuştur. İnancımız odur ki bundan böylede sosyal yardım ve dayanışma konusunda tüm dünyaya örnek olmaya devam edecektir. 


ERTUĞRUL KARAGÖL

BELEDİYE BAŞKANI

Oluşturulma Tarihi : 17.07.2020