kent meydanı ve yaşam alanı

Gelişmekte ve hızla göç alarak nüfusunu artırmakta olan Erbaa’da şehircilik anlayışında, kentte yaşayan insanların beklentilerinde ve kültür seviyelerinde önemli değişimler olmuştur. Ekonomik ve sosyal güvence olarak refah seviyesine ulaşan insanların yaşam tarzlarında da değişimler olmuş ve farklı beklentiler içerisine girilmiştir. İnsanlar sosyal aktivitelere, kültürel faaliyetlere daha fazla önem vermeye ve daha fazla zaman ayırmaya başlamışlardır.

Bu nedenle toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal içerikli atılımlar yapma gereği duyulmuştur.

Bu bağlamda öncelikli olarak Erbaa şehir stadyumunun yerine şehrin ana ulaşım arteli konumunda bulunan ve şehrin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve aynı zamanda şehrin görselliğine katkıda bulunacak olan yeni bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz.

Kent vizyonu için önemli projelerden birisi olan toplam 35 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan yeni kent meydanı ve yaşam alanı projesinde; çocuk oyun grupları, fitnes aletleri, yürüyüş bantları, süs havuzları,  kent mobilya donatıları, bisiklet alanı ve parkı, pergoleler, konser ve gösteriler için platform, sanatsal sergilerin yapılabileceği sergi alanı, özellikle ev kadınlarının el emeği ürünlerini üretip satabilecekleri merkez ve dinlenme mekanları, kafeteryalar ile sosyal ve kültürel faaliyet alanları, farklı türden ağaç çeşitleri ve yeşil alanlar yer almaktadır. Ayrıca kent meydanının altında şehrin otopark sorununa çözüm olabilecek 800 araçlık otopark bulunmaktadır.

Oluşturulma Tarihi : 24.04.2019