Yapı Denetimli Bina Ruhsatı

1 YAPI DENETİMİ VE YAPI SAHİBİ TARAFINDAN İMZALI RUHSAT TALEP DİLEKÇESİ

2 TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ

3 GÜNCEL TAPU KAYDI

4 MAL SAHİBİ NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİLERİ

5 İMAR ÇAPI

6 NUMARATAJ

7 APLİKASYON VE YOL KOTU TUTANAĞI

8 M2 CETVELİ

9 PROJE DİJİTALİ

10 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN KIRMIZI KOT VE YOL KOTU YAZISI

11 İNŞAA YAPIM SÖZLEŞMESİNİN ASLI

12 YAPI MÜTEAHHİDİNE AİT TAAHHÜTNAME

13 YAPI MÜTEAHHİDİNE AİT ODA SİCİL BELGESİ

14 YAPI MÜTEAHHİTİNE AİT VERGİ LEVHASI

15 YAPI MÜTEAHHİTİNE AİT İMZA SİRKÜLERİ

16 YAPI MÜTEAHHİTİNE AİT YETKİ BELGE NUMARASI

17 ŞANTİYE ŞEFLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

18 ŞANTİYE ŞEFİ TAAHHÜTNANESİ

19 MİMARİ PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ

20 STATİK PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ

21 ELEKTRİK PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ

22 MEKANİK PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ

23 HARİTA PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ

24 JEOLOJİ PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ

25 YAPI DENETİMİ VE MAKİNE MÜHENDİSİ İMZALI MEKANİK TESİSAT FÖYÜ

26 YAPI DENETİM SÖZLEŞMESİ

27 YİBF BELGESİ

28 YAPI DENETİM TAAHHÜTNAMESİ

29 YAPI DENTİM İMZA SİRKÜLERİ

30 DENETÇİ EVRAKLARI

31 YAPI DENETİM KONTROL FÖYÜ

32 YAPI DENETİMİN İLK TAKSİDİNİN ÖDENDİĞİNE DAİR BANKO DEKONTU

33 RİSKLİ YAPI İSE YIKIM RUHSATI

34 RUHSAT HARÇ VE ÜCRETLERİ

35 6 ADET PROJE MÜELLİFİ VE YAPI DENETİMİ TARAFINDAN ONAYLI MİMARİ PROJE

36 5 ADET PROJE MÜELLİFİ VE YAPI DNETİMİ TARAFINDAN ONAYLI STATİK PROJE

37 5 ER ADET PROJE MÜELLİFİ VE YAPI DENETİMİ TARAFINDAN ONAYLI MEKANİK PROJE

38 5 ADET PROJE MÜELLİFİ VE YAPI DENETİMİ TARAFINDAN ONAYLI ELEKTRİK PROJE

39 2 ADET PROJE MÜELLİFİ VE YAPI DENETİMİ TARAFINDAN ONAYLI ZEMİN ETÜDÜ

40 GEREKLİ DURUMLARDA DİĞER KURUM GÖRÜŞLERİ

 

Yapı Kullanama İzin Belgesi (İskan İzni) İçin İstenilen Evraklar

1 Yapı Kullanma izni talep dilekçesi

2 Güncel Tapu kaydı bilgileri ve bağımsız bölümlerin metrekare cetveli

3 Tapu malikleri tc leri

4 Harita Mühendisi onaylı bağımsız bölüm ve aplikasyon krokisi

5 Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi

6 Kadastro müdürlüğünden cins değişikliği uygunluk yazısı

7 Telekom Olur Yazısı

8 Proje Müellifleri Raporu

8 Yapı Denetim Kuruluşunun raporu; (İş bitirme tutanağı, iş bitirme raporu, Yapı denetim sertifikası)

9 Cephe Fotoğrafları - 13x18 cm

10 Emlak / Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı

11 SGK ‘dan alınan borcu yoktur yazısı

12 Bina Asansörlü ise, Asansör Tescil Belgesi

13 Sığınak Raporu (Sığınak yeri ayrılmış olan binalarda)

14 İtfaiye Müdürlüğünden (Yangın) uygunluk yazısı

15 Enerji kimlik belgesi

Oluşturulma Tarihi : 04.02.2015