Ayni Yardım Yapılması İçin Gerekli Evraklar

Ayni Yardım işlemleriniz için belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü / Sosyal İşler Şefliğine aşağıda belirtilen evraklar ile başvurulmalıdır.
 

1-      Yardım Başvuru Formu

2-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-      Nüfus Kayıt Örneği

4-      Sosyal Güvenlik Kurumuna Kaydı Var İse Gösterir Belge

5-      Tapuda Kaydı var ise Gösterir Belge

6-      Gerektiğinde Sağlık ve Özür  Durumlarını Gösterir Belge

7-      Sosyal Yardım Talebi Dilekçesi

8-      Değerlendirme Formu

9-      Komisyon Kararı

Hizmetin engeç tamamlanma süresi 15 İş Günüdür. 

Oluşturulma Tarihi : 30.01.2015