Yapı Denetimsiz Bina Ruhsatı

1 YAPI SAHİBİ TARAFINDAN İMZALI RUHSAT TALEP DİLEKÇESİ

2 TAPU SENEDİ FOTOKOPİSİ

3 GÜNCEL TAPU KAYDI

4 MAL SAHİBİ NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİLERİ

5 İMAR ÇAPI

6 NUMARATAJ

7 APLİKASYON VE YOL KOTU TUTANAĞI

8 M2 CETVELİ

9 PROJE DİJİTALİ

10 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN KIRMIZI KOT VE YOL KOTU YAZISI

11 İNŞAA YAPIM SÖZLEŞMESİNİN ASLI

12 YAPI MÜTEAHHİDİNE AİT TAAHHÜTNAME

13 YAPI MÜTEAHHİTİNE AİT YETKİ BELGE NUMARASI

14 MİMARİ PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ

15 STATİK PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ

16 ELEKTRİK PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ

17 MEKANİK PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ

18 HARİTA PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ

19 JEOLOJİ PROJE MÜELLİF TAAHHÜTNAMESİ

20 MİMARİ FENNİ MESUL TAAHHÜTNAMESİ

21 STATİK FENNİ MESUL TAAHHÜTNAMESİ

22 ELEKTRİK FENNİ MESUL TAAHHÜTNAMESİ

23 MEKANİK FENNİ MESUL TAAHHÜTNAMESİ

24 HARİTA FENNİ MESUL TAAHHÜTNAMESİ

25 JEOLOJİ FENNİ MESUL TAAHHÜTNAMESİ

26 RİSKLİ YAPI İSE YIKIM RUHSATI

27 RUHSAT HARÇ VE ÜCRETLERİ

28 6 ADET PROJE MÜELLİFİ VE YAPI DENETİMİ TARAFINDAN ONAYLI MİMARİ PROJE

29 5 ADET PROJE MÜELLİFİ VE YAPI DNETİMİ TARAFINDAN ONAYLI STATİK PROJE

30 5 ER ADET PROJE MÜELLİFİ VE YAPI DENETİMİ TARAFINDAN ONAYLI MEKANİK PROJE

31 5 ADET PROJE MÜELLİFİ VE YAPI DENETİMİ TARAFINDAN ONAYLI ELEKTRİK PROJE

32 2 ADET PROJE MÜELLİFİ VE YAPI DENETİMİ TARAFINDAN ONAYLI ZEMİN ETÜDÜ

33 EMLAK BEYANI

34 GEREKLİ DURUMLARDA DİĞER KURUM GÖRÜŞLERİ

 

KAT İRTİFAKI VEYA KAT MÜLKİYETİ KURMAK İÇİN;

1- 2 ADET ONAYLI MİMARİ PROJE

2- YAPI MALİKLERİ LİSTESİ

3- ORTAK KULLANIM ALAN LİSTESİ

 

KENTSEL DÖNÜŞÜMLÜ BİNALARDA YIKIM EVRAKLARI

 

A)YIKIM ÖNCESİ

1- ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ, TELEFON GİBİ ABONELİKLERİN KESİLDİĞİNE DAİR BELGELER

2- BİNANIN BOŞALDIĞINI KANITLAR NÜFUSUN TAŞINDIĞINI GÖSTERİR BELGE

3- ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN RİSKLİ YAPI YAZISI

4- TAPU MÜDÜRLÜĞÜNÜN RİSKLİ YAPI İLAN YAZISI

5- FENNİ MESUL İNŞAAT MÜHENDİSİNİN YIKIM TAAHHÜTÜ

6- BİNA FOTOĞRAFLARI

7- HALİHAZIR İŞLİ İMAR DURUMU

8- RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU

9- RİSKLİ YAPI ŞERHLİ GÜNCEL TAPU KAYDI

 

B) YIKIM SONRASI

10- YIKILDIKTAN SONRA İNŞAAT MÜHENDİSİ RAPORU

11- YIKILDIĞINA DAİR FOTOĞRAFLAR
 

İMAR ÇAPI

1- DİLEKÇE

2-GÜNCEL TAPU KAYDI

3- KADASTRO ONAYLI KOORDİNATLI ARSA APLİKASYON KROKİSİ

4-İMAR ÇAPI MAKBUZU

Oluşturulma Tarihi : 30.01.2015