Belediye Meclisi 2016 Yılı Karar Özetleri

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

1.Plan ve Bütçe Komisyonun 1 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15.maddenin b) bendi, 18.maddenin m) bendi ve 76.maddesi ile İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kent Konseyi Yönetmeliğine” ne dayanılarak, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

2.Plan ve Bütçe Komisyonun 2 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15.maddenin b) bendi, 18.maddenin m) bendi ve 76.maddesi ile İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kent Konseyi Yönetmeliğine” ne dayanılarak, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

3.Plan ve Bütçe Komisyonun 3 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

4.Plan ve Bütçe Komisyonun 4 sayılı raporu yapılan oylamada, 5393 sayılı yasanın 49.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

5.Plan ve Bütçe Komisyonun 5 sayılı raporu yapılan oylamada; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin f) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

6.İmar Bayındırlık Komisyonun 1 sayılı raporu, 3194 sayılı imar kanununun 45. maddesi gereğincemevcudun oy birliği ile kabul edildi.

7.İmar Bayındırlık Komisyonun 2 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, üyelerden Ahmet ÖRS, Eşref YILDIRIM, Kemal BAYRAKTAR, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR’ın red, diğer 14 üyenin kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8.İmar Bayındırlık Komisyonu ve Plan Bütçe Müşterek Komisyonlarının 3/6 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) bendi gereğincemevcudun oy birliği ile kabul edildi.

       BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

9.5393 sayılı yasanın 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2015 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin Hesap kayıt ve İşlemlerinin Denetimi için 5 (beş) kişilik Denetim Komisyonu oluşturulması ve Komisyonun oluşumu için; 

Yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Üyelerimizden;

 1-Yunus Emre KAZANDIR    21 oy,

2-Mustafa ERGÖÇMEN         19 oy,

3-Nuran DEMİR                  19 oy,

4-Murat İŞSEVER                19 oy,

5-Oğuzhan ÖNAL                 18 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

10.Belediye Meclisinin 3.yılı aylık toplantı gününün 1.toplantısı her ayın ilk Pazartesi günü, 2.toplantısı takip eden Perşembe günü, yıllık tatil ayının ise Temmuz ayı olması, 5393 sayılı yasanın 20.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11.Plan Bütçe Komisyonunun 7 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 32 ve 39.maddeleri gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

12.Plan ve Bütçe Komisyonun 8 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

13.Plan ve Bütçe Komisyonun 9 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

14.Plan ve Bütçe Komisyonunun 10 sayılı raporu 5393 sayılı yasanın 51 ve 52.maddelerine göre yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

15.Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonlarının 11/1 sayılı müşterek raporu, 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (f) bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

16. Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Komisyonlarının 12/9 sayılı müşterek raporu 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin d) bendi ve 68. Maddesinin e) bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

17.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, sokak ismi verilmesine ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince;

a) Erek Mahallesi G37-D-07-B-4-A paftasında yer alan İlkay Sokak ile Yasemen Sokak arasındaki yeni açılan sokağa Deva Sokak isminin verilmesine, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi,

b) Erek Mahallesi G37-D-07-B-1-D paftasında yer alan Yaz Gülü Sokağın Güneyindeki yeni açılan sokağa Tarım Sokak isminin verilmesine, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi,

c) Erek Mahallesi G37-D-07-B-4-A paftasında yer alan Şimşir Sokak ile Acem Gülü Sokağın arasındaki 12 m’lik yola Şehit Uğur YILDIZ isminin verilmesine, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi,

d) Erek Mevcut Kelkit Mahallesi G37-D-07-A-2-D paftasında yer alan Kırkpınar Caddesi ile Alaaddin Keykubat Caddesi arasındaki yeni açılan sokağa Balözü Sokak isminin verilmesine, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi,

e) Gazi Osman Paşa mevcutta Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-1-D paftasında yer alan Ali Rıza Önder Anaokulu’nun Doğusundaki 1. Yeni açılan sokağa İlim Sokak isminin verilmesine, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi,

f) Gazi Osman Paşa mevcutta Ziya Gökalp Mahallesi G37-D-07-C-1-D paftasında yer alan Ali Rıza Önder Anaokulu’nun Doğusundaki 2. yeni açılan sokağa İrfan Sokak isminin verilmesine, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi,

g) Gündoğdu mevcutta Kuruçay Mahallesi G37-D-07-C-1-D paftasında yer alan Fetih Sokak ve Ahenk Sokağın birleşiminin Güneyindeki yeni açılan sokağa Sebat Sokak isminin verilmesine, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi,

h) Gündoğdu mevcutta Kuruçay Mahallesi G37-D-07-C-1-D paftasında yer alan 290 ada 314 nolu parsel ile 83 nolu parsellerin arasındaki yeni açılan sokağa Palazoğlu Sokak isminin verilmesine, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

18.İmar Bayındırlık Komisyonun 4 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

19.İmar Bayındırlık Komisyonun 5 sayılı raporu, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

20.İmar Bayındırlık Komisyonun 6 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

21.İmar Bayındırlık Komisyonun 7 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

22.İmar Bayındırlık Komisyonun 8 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g) bendi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

              BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

23.Enerji Piyasası Kurulunun 14.09.2006 tarih ve 916-8 sayılı kararı ile Amasya, Merzifon, Suluova, Tokat, Turhal, Niksar, Erbaa ve Zile şehirlerinde 22.04.2009 tarih ve 2071-3 sayılı kararı ile Ziyaret şehrinde, 10.07.2014 tarih ve 5118-3 sayılı kararı ile Taşova şehrinde oluşturulan Doğalgaz Dağıtım Bölgelerinde 30 (otuz) yıl süreyle doğalgaz faaliyetlerinde bulunmak üzere kısa adı AKSA TAMDAŞ olan AKSA Tokat-Amasya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nize lisans verilmiştir.4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununa göre dağıtım şirketi yetki aldığı şehirde bulunan Belediye veya Belediye şirketine sermaye aramaksızın % 10 oranında dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmiş olduğundan; Belediyemiz ile adı geçen Tokat Amasya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’ne (AKSA TAMDAŞ) ortak olunmasına, her türlü iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Ecz. Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesine, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve 5393 Sayılı Yasanın 38. maddesinin g) bendi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

24.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz Kurtuluş mevcutta Yavuz Sultan Selim Mahallesi 722 ada 2 nolu parselin İmar Plan Tadilatı yapılmasına ilişkin teklifinin gündemden düşürülmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. maddesinin c) bendi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

25.Plan ve Bütçe Komisyonun 13 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin d) bendi ve aynı yasanın 68.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

26.Plan ve Bütçe Komisyonun 14 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin d) bendi ve aynı yasanın 68.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

27.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonlarının 15/10 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin h) bendi ve aynı yasanın 18. maddesinin e) bendi gereğince Meclis üyelerinden Yunus Emre KAZANDIR’ın red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

28.Plan ve Bütçe Komisyonun 16 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 15 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince gündemde bırakılması, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 16 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

31.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 17 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

32.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 18 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince Meclis Üyelerinden Yunus Emre KAZANDIR, Ahmet ÖNDER, Kemal BAYRAKTAR, Şaban DURAN ve Murat Toycan SELÇUK’un red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

33.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 19 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince Meclis Üyelerinden Yunus Emre KAZANDIR, Ahmet ÖNDER, Kemal BAYRAKTAR, Şaban DURAN ve Murat Toycan SELÇUK’un red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

34.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 20 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince gündemde bırakılması mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

35.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 21 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince gündemde bırakılması mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

36.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e) bendi ve aynı yasanın 75. Maddesinin d) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

37.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 23 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

38.İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonlarının 11/2 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin n) bendi gereğince mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

39.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonlarının 17/12 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) bendi ve 2886 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince Meclis Üyelerinden Yunus Emre KAZANDIR, Ahmet ÖNDER, Kemal BAYRAKTAR, Şaban DURAN ve Murat Toycan SELÇUK’un red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

40.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonlarının 17/12 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) bendi ve 2886 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince Meclis Üyelerinden Yunus Emre KAZANDIR, Ahmet ÖNDER, Kemal BAYRAKTAR, Şaban DURAN ve Murat Toycan SELÇUK’un red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

41.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonlarının 19/14 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin e) bendi ve 2886 sayılı yasanın ilgili maddesi gereğince mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

42.Plan ve Bütçe Komisyonun 20 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 38. maddesinin l) bendi gereğince Meclis Üyelerinden Yunus Emre KAZANDIR, Ahmet ÖNDER, Kemal BAYRAKTAR, Şaban DURAN ve Murat Toycan SELÇUK’un red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

43.Plan ve Bütçe Komisyonun 21 sayılı raporu yapılan oylamada; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

                  BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

44.Belediye Meclisinin 04 Nisan 2016 Pazartesi günü saat: 17:00’de yapmış olduğu toplantıda, 4081 sayılı yasanın 4. Maddesi gereğince, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası Oda Meclisi üyelerinin de iştiraki ile toplam 59 üyeli toplantı, 36 üyenin katılımı ile yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucu,           

            Çiftçi Malları Koruma Cemiyeti Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliklerine;    

            ASİL ÜYELER                                   :                  YEDEK ÜYELER                                :

            1-Mehmet AY                          36 oyla                    1-Mehmet SOYMAZ             36 oyla

            2-Ömer ÇUBUK                      36 oyla                     2-Selami AYDIN                 36 oyla

            3-Hüseyin Ocak                       36 oyla                    3-Cafer ŞAHİN                 36 oyla

            4-Metin YAĞCI                       36 oyla                     4-Ayhan UYGUN                 36 oyla

            5-Abdurrahman SOYMAZ       36 oyla                         5-Ali KARAYAKA                36 oyla

seçilmişlerdir.

45.5393 sayılı yasanın 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 19.maddesi gereği, yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucu;

           Mustafa ERGÖÇMEN          20  Oy

           Suat ÖZGÜR                   18 Oy çıkmış ve böylece; Mustafa ERGÖÇMEN Meclis I. Başkan vekilliğine, Suat ÖZGÜR Meclis 2.Başkan vekilliğine seçilmişlerdir.

46.5393 sayılı yasanın 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 19.maddesi gereği, yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucu;

             ASİL

            Murat İŞSEVER                    21 Oy

            Nihan İŞERİ                          19 Oy

             YEDEK

            Bülent ÜNAL                        18 Oy

            Ahmet ŞAHİN                      18 Oy çıkmış ve böylece; Asil Meclis Katipliğine, Murat İŞSEVER ve Nihan İŞERİ, Yedek Meclis Katipliğine, Bülent ÜNAL ve Ahmet ŞAHİN seçilmişlerdir.

47.5393 Sayılı Yasanın, 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda;

 19 Oy Mehmet AYDIN,

17 Oy Namık KUL,

5   Oy Ahmet ÖRS almıştır.

 Mehmet AYDIN ile Namık KUL nisbi çoğunlukla 1 yıllığına Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir.

48.5393 sayılı yasanın, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda;

21 Oy Nuran DEMİR,

21 Oy Ahmet ŞAHİN,

21 Oy Seval EREK,

21 Oy Suat ÖZGÜR,

21 Oy Kemal BAYRAKTAR almıştır.

 Buna göre, Nuran DEMİR, Ahmet ŞAHİN, Seval EREK, Suat ÖZGÜR ve Kemal BAYRAKTAR; 5393 sayılı yasanın, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine Nisbi çoğunlukla 1 yıllığına seçilmişlerdir.

49.5393 sayılı yasanın, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda;

 18 Oy Bülent ÜNAL,

21 Oy Mustafa USLU,

19 Oy Hikmet ÇETİNER,

20 Oy Nurettin KAFALI,

20 Oy Murat Toycan SELÇUK,

2   Oy Bülent UZUN ve

1   Oy Ahmet ŞAHİN almıştır.

 Buna göre, Bülent ÜNAL, Mustafa USLU, Hikmet ÇETİNER, Nurettin KAFALI ve Murat Toycan SELÇUK, 5393 sayılı yasanın, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, İmar Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine Nisbi çoğunlukla 1 yıllığına seçilmişlerdir.

50.5393 sayılı yasanın, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonunun 5 kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda;

 19 Oy Mustafa DUMAN,

21 Oy Eyüp TAŞOVA,

18 Oy Murat İŞSEVER,

17 Oy Nihan İŞERİ,

19 Oy Eşref YILDIRIM,

2   Oy Ahmet ŞAHİN ve

2   Oy Bülent UZUN almıştır.

 Buna göre, Mustafa DUMAN, Eyüp TAŞOVA, Murat İŞSEVER, Nihan İŞERİ ve Eşref YILDIRIM, 5393 sayılı yasanın, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonu Üyeliğine Nisbi çoğunlukla 1 yıllığına seçilmişlerdir.

51.Belediye Başkanı tarafından 5393 sayılı yasanın 56.maddesi gereği hazırlanan, 19 ve 26.maddeleri gereğince de Belediye Meclisine sunulan 2015 yılı Faaliyet Raporu kısım kısım okunup gerekli açıklamalar yapıldı. Müzakerelere müteakip yapılan oylamada; Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Kemal BAYRAKTAR, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM ve Şaban DURAN ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile nitelikli çoğunlukla Belediye Başkanının 2015 yılı Faaliyet Raporu yeterli görüldü.

52.Plan ve Bütçe Komisyonun 26 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 60. Maddesinin n) bendi ve t) bendi ile aynı yasanın 73. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

53.Plan ve Bütçe Komisyonun 22 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin d) bendi ve aynı yasanın 68. maddesi ile 237 sayılı taşıt kanununun 10. maddesi gereğince Meclis Üyelerinden Ahmet ÖRS ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

54.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonlarının 23/24 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15. maddesinin h)bendi ve aynı yasanın 18. maddesinin e) bendi gereğince mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

55.Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonlarının 24/3 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin h) Bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

56.Plan ve Bütçe Komisyonunun 25 sayılı raporu yapılan oylamada; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f) bendi gereğince mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

57.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

58.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

59.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 27 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

60.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 28 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

61.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

62.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 30 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

63.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 31 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

64.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 32 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

65.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 33 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

                BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

66.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz tapuda Kurtuluş mevcutta Yavuz Sultan Selim Mahallesi 177 ada 8 nolu parselin İmar Plan Tadilatı yapılmasına ilişkin teklifinin gündemden düşürülmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

67.Plan Bütçe Komisyonun 27 sayılı raporu yapılan oylamada; Abdullah USLU çekimser, Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve 64. Maddesi gereğince mevcudun oy çokluğuyla onanması kabul edildi.

68.Plan ve Bütçe Komisyonunun 28 sayılı raporu,  yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 60. Maddesinin n) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

69.Plan Bütçe, İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek komisyonlarının 29/ 34/ 4 sayılı raporu yapılan oylamada; üyelerden Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f) bendi gereğince mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

70.Plan ve Bütçe Komisyonunun 30 sayılı raporu, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yurtdışı görevlendirmelerle ile ilgili 20.06.2005 tarih ve 62 Sayılı Genelgesinin 3. Maddesi ve 5393 Sayılı Yasının 18. Maddesinin p) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

71.Plan ve Bütçe Komisyonunun 31 sayılı raporu, yapılan oylamada; üyelerden Abdullah USLU çekimser, Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

72.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 35 sayılı raporu yapılan oylamada, üyelerden Nurettin KAFALI ve Abdullah USLU çekimser, Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

73.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 36 sayılı raporu, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

74.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 37 sayılı raporu, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

75.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 38 sayılı raporu, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

                     BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

76.2016 Mayıs ayı olağan Meclis toplantısının 2. Birleşimine ait tutanak özetindeki, imla hataları ile cümle düşüklüklerinin düzeltilmesi ve 6. maddenin oylamasında üyelerden Abdullah USLU’nun çekimser olarak yazılan oyunun ret oyu olarak yazılıp düzeltilmesi, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

77.10 – 16 Mayıs 2016 Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Erbaalı halkımıza konferans veren Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE konferans öncesi ve sonrasında halkımızın misafirperverliği ve sıcakkanlılığından çok etkilenmiş ve yurt genelinde verdiği konferanslarda Erbaa halkının misafirperverliğini ve sıcakkanlılığını örnek göstermiş, gittiği programlarda ilçemizin reklamını yaparak ilçemizin tanıtımına katkıda bulunduğundan dolayı, Prof. Dr. Mim Kemal ÖKE’ye Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi, 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin r) bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

78.İzmir ili Selçuk ilçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında karşılıklı işbirliği içinde bulunulması, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda faaliyet ve projeler geliştirilmesi için, İzmir ili Selçuk ilçe Belediyesi ile Belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisinin kurulması, 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin p) bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

79.Plan ve Bütçe Komisyonunun 32 sayılı raporu,  yapılan oylamada, üyelerden Abdullah USLU, Eşref YLDIRIM, Kemal BAYRAKTAR ve Şaban DURAN ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile 6183 Sayılı Yasanın Geçici 8. Maddesi ve 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

80.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 39 sayılı raporu, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

81.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 40 sayılı raporu, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

                       BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

82. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 41 sayılı raporu, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 38. Maddesinin g) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

                       BELEDİYE MECLİSİNİN AĞUSTOS AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

83. Plan ve Bütçe Komisyonunun 33 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

84. Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 34/5 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı yasanın 15. Maddesinin b) bendi ve aynı yasanın 18.Maddesinin m) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

85. Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonunun 35/42 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

86. İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 43/6 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesi ve aynı yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile (Nitelikli Çoğunlukla) kabul edildi.

87. İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun 44/36 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince Meclis Üyelerinden Yunus Emre KAZANDIR ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

88. İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun 45/37 sayılı raporu yapılan oylamada; 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanununun 13. Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına ilişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

89. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 46 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

90. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 47 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

91. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 48 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

92. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 49 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

93. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 50 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

94. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 51 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

95. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 52 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

96. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 53 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

                        BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

97.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz tapuda Tosunlar mevcut Yavuz Sultan Selim Mahallesi 116 ada 1 nolu parselin İmar Plan Tadilatı yapılmasına ilişkin teklifinin gündemden düşürülmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

98.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi mevcut Ziya Gökalp Mahallesi 284 ada 8, 9, 44, 76 ve 105 nolu parsellerin İmar Plan Tadilatı yapılmasına ilişkin teklifinin gündemden düşürülmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

99.Plan ve Bütçe Komisyonunun 38 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin I) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

100.Plan ve Bütçe Komisyonunun 39 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 26326 Sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. Maddesinin h) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

101.Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 40/7 sayılı raporu yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

102.Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 41/8 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve aynı yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

103.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 55 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

104.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 56 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

105.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonunun 42/54 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddeleri gereğince üyelerden Abdullah USLU ve Şaban DURAN ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

106.Plan ve Bütçe Komisyonunun 43 sayılı raporu yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

                      BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

107.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonunun 44/57 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddeleri gereğince üyelerden Abdullah USLU, Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Kemal BAYRAKTAR, Murat Toycan SELÇUK,  Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

108.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 58 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

109.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 59 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

                      BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

110.Plan ve Bütçe Komisyonun 45 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) ve e) Bentleri ile aynı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

111.Plan ve Bütçe Komisyonun 46 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

112.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonunun 47/60 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddeleri gereğince üyelerden Ahmet ÖRS, Eşref YILDIRIM, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

113.Plan ve Bütçe Komisyonun 48 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 41. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin a) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

114.Plan ve Bütçe Komisyonun 49 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 62. maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

115.Plan ve Bütçe Komisyonun 50 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g) Bendi gereğince üyelerden Ahmet ÖRS, Eşref YILDIRIM, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre           KAZANDIR red oyu          diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

116.İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 61/9 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 81. Maddesi ve aynı yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince üyelerden Yunus Emre KAZANDIR çekimser, Ahmet ÖRS, Eşref YILDIRIM, Murat Toycan SELÇUK ve Şaban DURAN red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla (Nitelikli Çoğunlukla) kabul edildi.

117.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 62 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

118.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 63 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

119.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 64 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince üyelerden Yunus Emre KAZANDIR çekimser, Ahmet ÖRS, Murat Toycan SELÇUK ve Eşref YILDIRIM red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

120.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 65 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince üyelerden Yunus Emre KAZANDIR çekimser, Ahmet ÖRS, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM ve Şaban DURAN red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

                                   BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

121.Plan ve Bütçe Komisyonun 51 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 41. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin a) Bendi gereğince üyelerden Ahmet ÖNDER red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

122.Plan ve Bütçe Komisyonun 52 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 62. Maddesi gereğince; 2017 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin;

          1. Maddesi; Yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK çekimser oyu, Ahmet ÖNDER ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.2. Maddesi; Yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK çekimser oyu, Ahmet ÖNDER, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.3. Maddesi; Yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK çekimser oyu, Ahmet ÖNDER, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.4. Maddesi; Yapılan oylamada üyelerden, Ahmet ÖNDER, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.5. Maddesi; Yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.6.Maddesi; Denkleştirilen 2017 Mali Yılı Bütçe Cetvelleri bölüm bölüm okunmak suretiyle yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.7. Maddesi; Yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER çekimser oyu, Murat Toycan SELÇUK red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.8, 9, 10, 11 ve 12. Maddeleri; madde madde okunmak suretiyle yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.2017 mali yılı bütçe tetkik komisyon raporunun gelir kısmı madde madde okunmak suretiyle yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.2017 mali yılı bütçe tetkik komisyon raporunun gider kısmı madde madde okunmak suretiyle yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

123.Plan Bütçe, İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 53/66/10 sayılı raporu; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 62. Maddesi gereğince;   

            2017 Mali Yılı Bütçesi Kurumsal ve Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyine Göre Yapılan Oylamada;

                   1-Gider Bütçesi;

 • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 18.277.350,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER ve Murat Toycan SELÇUK red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2.314.560,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER çekimser oyu, Murat Toycan SELÇUK red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 24.342.910,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK çekimser oyu, Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 1.398.500,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK çekimser oyu, Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 1.336.350,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK çekimser oyu, Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 21.422.875,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK ve Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Fen İşleri Müdürlüğü’nün 21.968.038,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER çekimser oyu, Murat Toycan SELÇUK red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 8.782.950,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK ve Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • İtfaiye Müdürlüğü’nün 4.511.850,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER çekimser oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 5.890.019,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER çekimser oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 21.737.019,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK ve Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Zabıta Müdürlüğü’nün 2.570.953,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK ve Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 4.222.200,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER, Eşref YILDIRIM ve Murat Toycan SELÇUK red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 12.480.071,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK ve Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 261.000,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER, Eşref YILDIRIM ve Murat Toycan SELÇUK red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

                  2- Gelir Bütçesi; 

 • Vergi Gelirleri 24.600.000,00 TL olarak yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK ve Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 TL olarak yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK, Ahmet ÖNDER ve Şaban DURAN çekimser oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 18.250.000,00 TL olarak yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK çekimser oyu, Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 17.616.645,00 TL olarak yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK ve Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Diğer Gelirler 85.050.000,00 TL olarak yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK çekimser oyu, Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Sermaye Gelirleri 6.000.000,00 TL olarak yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK ve Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.Alacaklardan Tahsilat, Red ve İadeler, İç Borçlanma ve Sermaye Gelirleri 0,00 TL olarak yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK çekimser oyu, Ahmet ÖNDER ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

124.Plan Bütçe, İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 54/67/11 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2017 Mali Yılı devamınca uygulanacak olan gelir tarifesi üyelerden Ahmet ÖNDER red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

125.Plan ve Bütçe Komisyonun 55 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

126.Plan Bütçe Komisyonunun 56 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 32. , 36. ve 39. Maddeleri gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

127.Plan Bütçe Komisyonunun 57 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER, Eşref YILDIRIM, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

128.Ulaşım Komisyonunun 12 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve aynı yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

129.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 68 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

130. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 69 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

131.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 70 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

Oluşturulma Tarihi : 14.01.2016