Belediye Meclisi 2015 Yılı Karar Özetleri

BELEDİYE MECLİSİNİN OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

 

1- Yazı İşleri Müdürlüğünün Denetim Komisyonu seçimi yapılmasına ilişkin teklifine istinaden yapılan gizli oylamada, Oğuzhan ÖNAL, Nuran DEMİR, Murat İŞSEVER, Mustafa ERGÖÇMEN ve Yunus Emre KAZANDIR Denetim Komisyonu üyeliklerine seçildi. 

2- Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen Atık su ve evsel atık tarifesinin tespitine ilişkin görüşmelerde, Başkanlıkça Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uyum sürecinin 31.12.2015 tarihine kadar uzatıldığı ve gündemden düşürülmesine ilişkin önerisi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

3- Plan Bütçe Komisyonunun Sözleşmeli personel ücretlerinin tespitine ilişkin raporunun görüşmeye açılmasında söz alan olmaması sonucu yapılan oylamada  mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

4- Plan Bütçe Komisyonunun maktu fazla çalışma ücretlerinin tespitine ilişkin raporunun görüşmeye açılmasında söz alan olmaması sonucu yapılan oylamada İtfaiye ve Zabıta personellerine aylık 258 TL maktu fazla mesai ödenmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

5- İmar Bayındırlık komisyonunun Cadde ve Bulvar isim değişikliğine ilişkin raporunun görüşmeye açılmasında söz alan Yunus Emre KAZANDIR Cadde ve Bulvar isim değişikliklerin ayrı ayrı oylanmasını talep etmiştir. Bunun üzerine, Doğu Bulvarı isminin Ali ÖZGÜL Bulvarı olarak değiştirilmesine ilişkin oylamada mevcudun oy birliği ile (nitelikli çoğunluk) kabul edildi.

6- Kaymakam Ali Haydar ÖNER Caddesi isminin Vali Şerif YILMAZ caddesi olarak değiştirilmesine ilişkin oylamada üyelerden Ahmet ÖNDER, Kemal BAYRAKTAR, Yunus Emre KAZANDIR, Ahmet ÖRS, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM ve Şaban DURAN’ın ret diğer 18 üyenin kabul oyu ile (nitelikli çoğunluk) kabul edildi.

7- İmar Bayındırlık Komisyonunun 620 ada 13 nolu parsele ilişkin raporu kabul,

8- İmar Bayındırlık Komisyonunun 620 ada 20 nolu parsele ilişkin raporu kabul,

9- İmar Bayındırlık Komisyonunun 115 ada 38 nolu parsele ilişkin raporu kabul,

10- İmar Bayındırlık Komisyonunun 763 ada 14 nolu parsele ilişkin raporu kabul,

11- İmar Bayındırlık Komisyonunun 290 ada 19 nolu parsele ilişkin raporu kabul,

12- İmar Bayındırlık Komisyonunun 409 ada 105-38 nolu parsellere ilişkin raporu kabul,

13- İmar Bayındırlık Komisyonunun 284 ada 81 nolu parsele ilişkin raporu kabul,

14- İmar Bayındırlık Komisyonunun 270 ada 81 nolu parsele ilişkin raporu kabul,

15- İmar Bayındırlık Komisyonunun 247 ada 1 nolu parsele ilişkin raporu kabul,

16- İmar Bayındırlık Komisyonunun 1632 nolu parsele ilişkin raporu kabul,

17- İmar Bayındırlık Komisyonunun 277 ada 3 nolu parsele ilişkin raporu red edilerek, kent parkı alanından çıkarılıp konut dışı kentsel çalışma alanına alınmasına ilişkin Mustafa USLU'nun sözlü önerisi kabul,

18- İmar Bayındırlık Komisyonunun 248 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 ve 14 nolu parsele ilişkin rapor kabul,

19- Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Komisyonunun Belediyemiz yüzme havuzunun 10 yıllığına kiraya verilmesine ilişkin müşterek raporu görüşülerek kabul edildi.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

 

20- Plan Bütçe Komisyonunun Meclis tatil ayı ve toplantı gününün tespitine ilişkin raporu oy birliği ile kabul edildi.

21- Plan Bütçe Komisyonunun Münhal kadro iptal ve ihdaslarına ilişkin raporu oy birliği ile kabul edildi.

22- Plan Bütçe Komisyonunun Dolu kadro iptal ve ihdaslarına ilişkin raporu oy birliği ile kabul edildi.

23- İmar Bayındırlık Komisyonunun 974 ada 6 nolu parsele ilişkin raporu oy birliği ile kabul,

24- İmar Bayındırlık Komisyonunun 118 ada 4 nolu parsele ilişkin raporu oy birliği ile kabul,

25- İmar Bayındırlık Komisyonunun 417 ada 62 nolu parsele ilişkin raporu oy birliği ile kabul,

26- İmar Bayındırlık Komisyonunun 280 ada 57 nolu parsele ilişkin raporu oy birliği ile kabul,

27- İmar Bayındırlık Komisyonunun 404 ada 21 nolu parsele ilişkin raporu oy birliği ile kabul,

28- İmar Bayındırlık Komisyonunun G37--D-08-D-2-A paftasında 10 metrelik imar yoluna ilişkin raporu oy birliği ile kabul,

29- İmar Bayındırlık Komisyonunun İmar Bayındırlık Komisyonunun parsel takasına ilişkin raporu kabul,

30- İmar Bayındırlık Komisyonunun 473 ada 3 nolu parsele ilişkin raporu oy birliği ile kabul,

31- İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonunun Park işgal harçlarına ilişkin müşterek raporu oy birliği ile kabul,

32- Plan Bütçe Komisyonunun Kentsel alt yapı projesi kapsamında çekilecek kredi ve diğer belgeleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin raporu oy birliği ile kabul, 

33- Plan Bütçe Komisyonunun Tarımsal alanlara kapalı ve basınçlı sulama sistemi kurularak sulama sistemini yenileme projesi ile ilgili iş ve işlemler ile gerekli DSİ nezdindeki belgeleri imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN MART AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

34-      İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonunun ekli esaslar çerçevesinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon Müdürlüklerinin kurularak münhal kadro iptal ve ihdaslarının yapılmasına ilişkin raporun görüşmeye açılmasında söz alan olmaması sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

35-      Plan Bütçe Komisyonunun Mezbaha ücretlerinin tespit edilerek tarifede değişiklik yapılmasına ilişkin raporun görüşmeye açılmasında söz alan olmaması sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

36-      Plan Bütçe Komisyonunun atıksu altyapı tarifesinin tespitine ilişkin raporu müzakereler sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

37-      Plan Bütçe Komisyonunun emekliye ayrılan personellere ödenecek tutarın kredi ile karşılanmasına ilişkin raporu müzakereler sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

38-      İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonunun parsel satışına ilişkin müşterek raporu müzakereler sonucunda yapılan oylamada Ahmet ÖRS ret diğer 23 üyenin kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

39-      İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonunun ilave revizyon imar planına ilişkin raporu müzakereler sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

40-      İmar Bayındırlık Komisyonunun 974 ada 6 nolu parsele ilişkin raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

41-      İmar Bayındırlık Komisyonunun 120 ada 1 nolu parsele ilişkin raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

42-      İmar Bayındırlık Komisyonunun 404 ada 21 nolu parsele ilişkin raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

43-      İmar Bayındırlık Komisyonunun Yeni Mahalle 100.yıl bulvarının batısındaki imar yoluna ilişkin raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

44-      İmar Bayındırlık Komisyonunun 974 ada 6 nolu parsele ilişkin raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

45-      Plan Bütçe Komisyonunun parkomat uygulamasının kiraya verilmesine ilişkin raporu müzakereler sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

46-      Plan Bütçe Komisyonunun araç alımına ilişkin raporu müzakereler sonucunda yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

BELEDİYE MECLİSİNİN NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

47.5393 Sayılı Yasanın, 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi gereğince yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda;

 22 Oy Mehmet AYDIN,

21 Oy Mustafa DUMAN,

1 Oy Bülent UZUN almıştır.

Mehmet AYDIN ile Mustafa DUMAN Nisbi çoğunlukla 1 yıllığına Encümen Üyeliğine seçilmişlerdir. 

48.5393 sayılı yasanın, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda;

22 Oy Nuran DEMİR,

22 Oy Ahmet ŞAHİN,

21 Oy Mustafa ERGÖÇMEN,

22 Oy Suat ÖZGÜR,

22 Oy Kemal BAYRAKTAR ve

1 Oy Bülent UZUN almıştır.

Buna göre, Nuran DEMİR, Ahmet ŞAHİN, Mustafa ERGÖÇMEN, Suat ÖZGÜR ve Kemal BAYRAKTAR; 5393 sayılı yasanın, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine Nisbi çoğunlukla 1 yıllığına seçilmişlerdir.

49.5393 sayılı yasanın, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda;

21 Oy Bülent ÜNAL,

22 Oy Mustafa USLU,

22 Oy Hikmet ÇETİNER,

21 Oy Nurettin KAFALI,

22 Oy Murat Toycan SELÇUK ve

2 Oy Bülent UZUN almıştır.

 Buna göre, Bülent ÜNAL, Mustafa USLU, Hikmet ÇETİNER, Nurettin KAFALI ve Murat Toycan SELÇUK, 5393 sayılı yasanın, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, İmar Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine Nisbi çoğunlukla 1 yıllığına seçilmişlerdir. 

50.5393 sayılı yasanın, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonunun 5 kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda;

22 Oy Hikmet ÇETİNER,

22 Oy Abdullah USLU,

21 Oy Seval EREK,

19 Oy Mustafa USLU,

19 Oy Oğuzhan ÖNAL ve

5 Oy Bülent UZUN almıştır.

 Buna göre, Hikmet ÇETİNER, Seval EREK, Mustafa USLU, Oğuzhan ÖNAL ve Abdullah USLU, 5393 sayılı yasanın, 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonu Üyeliğine Nisbi çoğunlukla 1 yıllığına seçilmişlerdir. 

51.Belediye Başkanı tarafından 5393 sayılı yasanın 56.maddesi gereği hazırlanan, 19 ve 26.maddeleri gereğince de Belediye Meclisine sunulan 2014 yılı Faaliyet Raporu kısım kısım okunup gerekli açıklamalar yapıldı. Müzakerelere müteakip yapılan oylamada; Ahmet ÖNDER, Kemal BAYRAKTAR, Yunus Emre KAZANDIR, Abdullah USLU, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM ve Şaban DURAN ret diğer üyelerin kabul oyu ile nitelikli çoğunlukla Belediye Başkanının 2014 yılı Faaliyet Raporu yeterli görüldü.

52.Plan Bütçe Komisyonun 18 sayılı raporu ile uygun görülen Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin m fıkrası uyarınca yapılan oylamada, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

53.Plan Bütçe Komisyonun 19 sayılı raporu ile uygun görülen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin m fıkrası uyarınca yapılan oylamada, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

54.Plan Bütçe Komisyonun 20 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin m) fıkrası uyarınca yapılan oylamada, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

55.İmar Bayındırlık Komisyonunun uygun görülen 34 sayılı raporu 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

56.İmar Bayındırlık Komisyonunun uygun görülen 35 sayılı raporu 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

57.İmar Bayındırlık Komisyonunun 36 sayılı raporu 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

58.İmar Bayındırlık Komisyonunun 37 sayılı raporu 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

59.İmar Bayındırlık Komisyonunun 38 sayılı raporu 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

60.İmar Bayındırlık Komisyonunun 39 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

61.: İmar Bayındırlık Komisyonunun 40 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

62.İmar Bayındırlık Komisyonunun 41 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

63.İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonunun 42-25 sayılı müşterek raporu 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

64.İmar Bayındırlık Komisyonunun 31 sayılı raporu 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

65.İmar Bayındırlık Komisyonunun 32 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin e) bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

66.İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonunun 33-26 sayılı müşterek raporu 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin e) bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

67.Plan Bütçe Komisyonunun 21 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f) bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

68.Plan Bütçe Komisyonunun 22 sayılı raporu 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin b) bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

69.Plan Bütçe Komisyonunun 23 sayılı raporu, 237 sayılı taşıt kanunun 10.maddesinin 2.fıkrası gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

70.Plan Bütçe Komisyonunun 24 sayılı raporunun görüşmeye açılmasında söz alan AK Parti Grup sözcüsü Oğuzhan ÖNAL; meblağın yüksek olduğunu bu yüzden teklifin gündemde bırakılarak daha ayrıntılı bir çalışma yapılmasını ve önümüzdeki mecliste tekrar görüşülmesi hususundaki önerisi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

71.Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Belediye Emir ve Yasaklarının tespit edildiği mezkûr yönetmelik ile belediye emir ve yasaklarında noksanlıklar bulunduğunu, detaylı bir çalışma yapılması için teklifin gündemden düşürülmesine ilişkin Meclis Başkanının sözlü önerisi, söz isteyen olmaması sonucu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

72.Plan Bütçe Komisyonun 27 sayılı raporu ile uygun görülen 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin b) bendi ve 64.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile onandı.

73.İmar Bayındırlık Komisyonun 45 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

74.İmar Bayındırlık Komisyonun 43 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

75.İmar Bayındırlık Komisyonun 44 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

76.İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonlarının 46/30 sayılı müşterek raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

77.Plan Bütçe Komisyonun 28 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

78.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Komisyonlarının 31/47 sayılı müşterek raporu yapılan oylamada; Ahmet ÖNDER, Kemal BAYRAKTAR, Yunus Emre KAZANDIR, Abdullah USLU, Ahmet ÖRS, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM ve Şaban DURAN ret diğer 16 üyenin kabul oyu ile 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin d)bendi ve 68.maddesi gereğince meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kabul edildi.

79.Plan Bütçe Komisyonunun 29 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

80.Plan ve Bütçe Komisyonun 37 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin l) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

81.İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonlarının 57-35 nolu müşterek raporla uygun görülen Baca Temizleme ve Denetim Yönergesi yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin m)bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

82.İmar Bayındırlık Komisyonun 54 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

83.İmar Bayındırlık Komisyonun 53 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 84..İmar Bayındırlık Komisyonunca kısmen uygun görülen  52 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

85.İmar Bayındırlık Komisyonun 51 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

86.İmar Bayındırlık Komisyonun 50 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

87.İmar Bayındırlık Komisyonun 49 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

88.İmar Bayındırlık Komisyonun 48 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

89.Plan ve Bütçe Komisyonun 36 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin l) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

90.İmar Bayındırlık ve Plan Bütça Komisyonlarının56-34 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve 15.maddesinin h)bendi gereğince Yunus Emre KAZANDIR red diğer 22 üyenin kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

91.İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonlarının 55-33 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin e) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

92.Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonlarının 32-1 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin t) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

93.Plan ve Bütçe Komisyonun 38 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin l) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

94.İmar Bayındırlık Komisyonun 58 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

95.İmar Bayındırlık Komisyonun 59 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

96.İmar Bayındırlık Komisyonun 60 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince  mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

97.İmar Bayındırlık Komisyonun 61 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

98.İmar Bayındırlık Komisyonun 62 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

99.İmar Bayındırlık Komisyonun 63 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

100.İmar Bayındırlık Komisyonun 65 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

101.İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonlarının 64/42 sayılı müşterek raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin e) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

102.İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonlarının 66/43 sayılı müşterek raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 38.maddesinin g) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

103.Plan Bütçe Komisyonunun 39 sayılı raporu yapılan oylamada 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunu ile 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin f)bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

104.Plan Bütçe ve Ulaşım Komisyonlarının 40/2 sayılı müşterek raporu Meclisçe red edilerek, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 30.06.2015 tarih ve 336 sayılı talebi, TEDES ve MOBESE projesi kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Trafik Elektronik Denetleme Sistemi kurularak 5 yıl süre ile işletilmesine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında planlanan her türlü sözleşme ve protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Ecz.Hüseyin YILDIRIM’a yetki verilmesi, yapılan oylamada 5393 sayılı yasanın 38.maddesinin g) bendi gereğince Meclis Üyelerinden Hikmet ÇETİNER, Ahmet ŞAHİN ve Abdullah USLU çekimser, diğer üyelerin kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

105.Plan Bütçe Komisyonunun 41 sayılı raporu yapılan oylamada 5393 sayılı yasanın 15.maddesinin (p) bendi gereğince Meclis Üyelerinden Namık KUL red, diğer üyelerin kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

106.Plan ve Bütçe Komisyonun 44 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin l) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

107.Plan ve Bütçe Komisyonun 45 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15.maddesinin b) bendi ve aynı yasanın 18. Maddesinin m) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

108.Plan ve Bütçe Komisyonun 46 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 60.maddesinin t)bendi ve aynı yasanın 75. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

109.Plan ve Bütçe Komisyonun 47 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin b) gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

110.Plan ve Bütçe Komisyonun 48 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin k) bendi ve aynı yasanın 24. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

111.Plan ve Bütçe Komisyonun 49 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin d) bendi ve aynı yasanın 38. Maddesinin g) bendi gereğince, üyelerden Yunus Emre KAZANDIR çekimser, Ahmet ÖNDER, ,Ahmet ÖRS, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM ve Şaban DURAN red, diğer 17 üyenin kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

112.Plan ve Bütçe Komisyonun 50 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin m) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

113.Plan ve Bütçe Komisyonun 51 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 60.maddesinin n) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

114.Plan ve Bütçe Komisyonun 52 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15.maddesinin c) ve d) bentleri gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

115.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 67 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

116.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 68 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

117.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 69 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

118.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 70 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

119.İmar Bayındırlık Komisyonun 71 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

120.İmar Bayındırlık Komisyonun 72 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin e) bendi ve 4342 sayılı Mera Kanunun 14. maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

121.İmar Bayındırlık Komisyonun 73 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince üyelerden Ahmet ÖNDER,Yunus Emre KAZANDIR,Ahmet ÖRS,Murat Toycan SELÇUK,Eşref YILDIRIM ve Şaban DURAN red,diğer 17 üyenin kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

122.İmar Bayındırlık Komisyonun 74 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 67. Maddesi gereğince,üyelerden Ahmet ÖNDER,Yunus Emre KAZANDIR,Ahmet ÖRS,Murat Toycan SELÇUK,Eşref YILDIRIM ve Şaban DURAN red,diğer 17 üyenin kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

123.İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonun 75/53 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15.maddesinin b) bendi, 18. Maddesinin m) bendi ve 51. maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

124.Plan ve Bütçe Komisyonun, 54 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15.Maddesinin b)bendi ve 18.maddesinin m) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

125.Plan ve Bütçe Komisyonun 55 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15.Maddesinin b) bendi ve 18.maddesinin m) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

126.Plan ve Bütçe Komisyonun, 56 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15.Maddesinin b) bendi ve 18.maddesinin m) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

127.Plan ve Bütçe Komisyonun, 57 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin l) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

128.Plan ve Bütçe Komisyonun, 58 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15.Maddesinin b) bendi ve 18.maddesinin m) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

129.İmar Bayındırlık Komisyonun, 76 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

130.İmar Bayındırlık Komisyonun, 77 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

131.İmar Bayındırlık Komisyonun, 78 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

132.İmar ve Bayındırlık Komisyonun, 79 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

133.İmar Bayındırlık Komisyonun, 80 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

134.Plan ve Bütçe Komisyonun 59 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15.Maddesinin b) bendi ve 18.maddesinin m) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

135.Plan ve Bütçe Komisyonun 60 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15.Maddesinin h) bendi ve 18.maddesinin e) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

136.Plan ve Bütçe Komisyonun 61 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 62. maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

137.Plan ve Bütçe Komisyonun 62 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 41. Maddesi ve aynı yasanın 18. Maddesinin a) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

138.İmar Bayındırlık Komisyonun, 81 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

139.İmar Bayındırlık Komisyonun, 82 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin e) bendi ve aynı yasanın 75. Maddesinin d) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

140.İmar Bayındırlık Komisyonun, 83 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

141.İmar Bayındırlık Komisyonun, 84 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

142.İmar Bayındırlık Komisyonun, 85 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince yapılan oylamada Meclis üyesi, Ahmet ÖNDER red oyu, diğer 21 üyenin kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

143.İmar Bayındırlık Komisyonun 86 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince yapılan oylamada; Meclis üyelerinden Abdullah USLU, Ahmet ÖNDER, Eşref YILDIRIM, Kemal BAYRAKTAR, Murat Toycan SELÇUK ve Şaban DURAN red oyu, diğer 16 üyenin kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

144.İmar Bayındırlık Komisyonun, 87 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

145.İmar Bayındırlık Komisyonun, 88 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

146.İmar Bayındırlık Komisyonun, 89 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

147.İmar Bayındırlık Komisyonun, 90 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

148.İmar Bayındırlık Komisyonun, 91 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

149.İmar Bayındırlık Komisyonun, 92 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

150.Plan ve Bütçe Komisyonun 63 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin m) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

151.Plan ve Bütçe Komisyonun 64 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin m) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

152.Plan ve Bütçe Komisyonun 65 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin m) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

153.Plan ve Bütçe Komisyonun 66 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15. Maddesinin b) bendi ve aynı yasanın 18.Maddesinin m) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

154.Plan ve Bütçe Komisyonun 67 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 15. Maddesinin a) bendi ve aynı yasanın 38.Maddesinin m) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

155.Plan ve Bütçe Komisyonun 68 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin b) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

156.Plan ve Bütçe Komisyonun 69 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 41. Maddesi ve aynı yasanın 18. Maddesinin a) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

157.Plan ve Bütçe Komisyonun 70 sayılı raporu; 5393 sayılı yasanın 62.maddesi ve aynı yasanın 18. Maddesinin b) bendi gereğince,

                   2016 Mali yılı Bütçe kararnamesinin;

                   1.Maddesi; Yapılan oylamada Yunus Emre KAZANDIR, Şaban DURAN, Eşref YILDIRIM çekimser, Kemal BAYRAKTAR red, diğer 18 üyenin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

          2.Maddesi; Yapılan oylamada Yunus Emre KAZANDIR, Şaban DURAN çekimser, Kemal BAYRAKTAR, Eşref YILDIRIM red, diğer 18 üyenin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

          7.Maddesi; Denkleştirilen 2016 Mali Yılı Bütçe Cetvelleri bölüm bölüm okunmak suretiyle yapılan oylamada Eşref YILDIRIM red, Yunus Emre KAZANDIR, Şaban DURAN, Kemal BAYRAKTAR çekimser, diğer 18 üyenin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

            3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Maddeleri; Yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

158.Plan ve Bütçe Komisyonun 71 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

159.İmar Bayındırlık Komisyonun 93 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

160.İmar Bayındırlık Komisyonun 94 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

161.İmar Bayındırlık Komisyonun 95 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

162.İmar Bayındırlık Komisyonun 96 sayılı raporu,  5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince yapılan oylamada Yunus Emre KAZANDIR ve Eşref YILDIRIM’ın red, diğer 20 üyenin kabul oyuyla mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

163.İmar Bayındırlık Komisyonun 97 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

164.İmar Bayındırlık Komisyonun 98 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

165.İmar Bayındırlık Komisyonun 99 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

166.İmar Bayındırlık Komisyonun 100 sayılı raporu, 5393 sayılı yasanın 18.maddesinin c) bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Oluşturulma Tarihi : 16.12.2015