Belediye Meclisi 2014 Yılı Karar Özetleri

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/OCAK AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ.

1-         Ömer SÖYLEMEZ, Şükrü VAROL ve Necdet KARAKUŞ Denetim Komisyon üyeliklerine seçildiler.

2-         Elektrik ve Elektronik Mühendisinin 2014 yılı aylık ücretinin net 2.140,00 TL olması kabul edildi.

3-         39 ada 29 nolu parsel ile 387 ada 150 nolu parselin satışı için Encümene yetki verilmesi kabul edildi.

4-         İmar planında İlköğretim alanında kalan 58 ada 38 nolu parsel ile Kuruçay mahallesi 290 ada 329 nolu parsellerin İlköğretim okulu yapılması için İl Özel İdare Müdürlüğü adına devredilmesi kabul edildi.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/ŞUBAT AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ.

5-     Yenilenebilir enerji sistemi kurulması için gerekli hibe alımında OKA’ya müracaat edilmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul edildi.

6-     Zabıta ve İtfaiye personellerine Bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi kabul edildi.

7-     Su satış yönetmeliğinin 2.bölüm 5.maddesine (m) Bahçe Aboneliği fıkrasının eklenmesi kabul edildi.

8-   Revizyon ve ilave 1/1000 ölçekli uygulama planına askı sürecindeki itirazlara ilişkin 04.02.2014 tarihli İmar Komisyonu raporu kabul edildi.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/MART AYI OLAĞAN TOPLANTISINDA KARAR ALINMAMIŞTIR.
 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ.

9-         Namık KUL Meclis 1.Başkan vekilliğine Suat ÖZGÜR 2.Başkan vekilliğine seçildiler.

10-       Aziz AKBAY ile Murat İŞSEVER Meclis Asil Kâtipliğine, Bülent ÜNAL ile Ahmet ŞAHİN Yedek Kâtipliğe seçildiler.

11-       Mustafa DUMAN ile Mehmet AYDIN Encümen Üyeliklerine seçildiler.

12-       Nuran DEMİR, Mustafa ERGÖÇMEN ve Oğuzhan ÖNAL Plan ve Bütçe komisyon üyeliklerine seçildiler.

13-       Mustafa USLU, Hikmet ÇETİNER ve Nurettin KAFALI İmar ve Bayındırlık Komisyon üyeliklerine seçildiler.

14-       Meclis tatil ayının Ağustos ayı ve toplantı günün her ayın ilk Perşembe günü saat 14.00’te olması kabul edildi.

15-       Yeşilırmak Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği Meclisi asil üyeliğine; Hüseyin YILDIRIM, Oğuzhan ÖNAL, Bülent UZUN, Suat ÖZGÜR, Mustafa USLU, Seval EREK, Hikmet ÇETİNER, Ahmet ŞAHİN, Mustafa ERGÖÇMEN, Nurettin KAFALI, Nihan İŞERİ ve Nuran DEMİR Yedek üyeliğe ise Murat İŞSEVER, Namık KUL, Mehmet AYDIN, Mustafa DUMAN, Bülent ÜNAL ve Aziz AKBAY seçildiler. 

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/NİSAN AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ.

16-       Çiftçi Malları Koruma Cemiyeti İdare heyetine Ömer TUZCU, Hasan YEŞERSİN, Muammer YAĞCI, Halis SEVEN ve Fatih ÇUBUK Asil, Burhan ÖKSÜZ, Mehmet SOYMAZ, Erdoğan BALCI, Hasan YOLAL ve Kamil HÜNERCİ yedek üye olarak seçildiler.

17-       Çiftçi Malları Koruma Cemiyeti Denetleme Heyetine Ömür BALCI, Zekayi BAKIR, Kaya DEMİR, Adem DEMİR ve Adem TEMİZ Asil üyeliklere, Lütfü SOYMAZ, Bahattin KALE, Fahrettin DEMİR, Emin UZUN ve Salih ÖZTÜRK yedek üyeliklere seçildiler.

18-       Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Asil üyeliğe Nuran DEMİR, yedek Üyeliğe Murat İŞSEVER seçildiler.

19-       İlçe Gayrimenkul Satış Komisyonuna Hikmet ÇETİNER seçildi.

20-       Tarihi Kentler Birliğine asil üye olarak Seval EREK, yedek üye olarak Mustafa USLU seçildiler.

21-       Belediye Başkan Yardımcısının aylık ödeneği, 5393 sayılı yasanın 49.maddesinin 7.bendi gereği Belediye Başkanı ödeneğinin 2/3’ü oranında belirlendi.

22-       Ben-Birsen Sendika temsilcisi ile sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verildi.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ.

23-       2013 Mali Yılı kesin hesabı onandı.

24-       Tüketici Sorunları Hakem heyetine Namık KUL Asil Üye, Oğuzhan ÖNAL yedek üye olarak seçildiler.

25-       İlçemiz Cumhuriyet Mahallesindeki Kaymakam Ali Haydar ÖNER Caddesi isminin Vali Şerif Yılmaz Caddesi olarak, Doğu Bulvarı isminin de Ali Özgül Bulvarı olarak değiştirildi.

26-       Belediye kadrolarının Norm Kadro yönetmeliğine göre, toplam 211 Memur, 106 İşçi kadrosunu gösterir  1 ile 5 sayılı cetveller onandı.

27-       Maliye Bakanlığı genelgesine göre Sözleşmeli personel ücretleri; Mimar ve Mühendis için net 2.770,00 ₺, Eğitmenin ise net 1.700,00 ₺ olarak tespit edildi.

28-       Belediyemize ait Vidanjör, Greyder, Silindir ve Sulama arasözünün vatandaşlar tarafından özel işleri için talepleri halinde; Vidanjör hizmetlerinden; 0-10 Km. Mesafe arası 150 ₺, 0-25 Km Mesafe arası 250 ₺, 0-50 Km Mesafe arası 350 ₺, 0-100 Km Mesafe arası 500 ₺ olarak, Greyderin saatlik çalışma ücretinin 180 ₺, Silindirin saatlik çalışma ücretinin 150 ₺, 5 Tonluk Sulama Arasözü için 50 ₺, 10 Tonluk Sulama Arasözü için 70 ₺, 20 tonluk Sulama arazözü için 100 ₺ olarak tespit edildi.

29-       Özel Güvenlik, Temizlik ve Atık Su arıtma tesisi işletilmesi ihalesinin Eylül ayında son bulacağı ve yıllara sari ihale olacağı gerekçesi ile ihale yapılması kabul edildi.

30-       Araç kiralama ihalesi yapılmasının kabulüne karar verildi.

31-       173 ada 92 parselde plan tadilatı yapılması talebinin kabulüne ve 186 ada 68 nolu parselde plan tadilatı yapılması talebinin kabulüne karar verildi.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/HAZİRAN AYI  OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ.

32-       Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği onandı.

33-       Sözleşmeli Programcının aylık ücreti net 1.770.00 ₺ olarak tespit edildi.

34-       Batı Mahallesinde Emin Yurtalan’a ait arsa ile Belediyemiz arsasının karşılıklı takası kabul edildi.

35-       677 ada 6 nolu parselin Konut alanından çıkarılarak ilköğretim alanı olarak imar plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklif kabul edildi.

36-       Erek sulama birliği ile Belediyemiz arasında protokol yapılması için Belediye Başkanı Hüseyin YILDIRIM’a yetki verildi.

37-       1 adet keklik fiyatının 35.00 ₺, 1 adet Sülün fiyatının da 55.00 ₺ olması kabul edildi.

38-       Plan Bütçe Komisyon üyeliğine Suat ÖZGÜR ile Kemal BAYRAKTAR, İmar Bayındırlık Komisyon üyeliğine Bülent ÜNAL ile Murat Toycan SELÇUK seçildi.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ.

39-       Kadro iptal ve ihdasına ilişkin 2 ve 3 sayılı cetveller onandı.

40-       Sözleşmeli personellere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce tespit edilen taban ücretin ödenmesine karar verildi.

41-       498 ada 6 parselin, 10 ada 20 parselin, 722 ada 2 parselin 433 ada 8 ve 9 nolu parsellerin satın alınması ya da kamulaştırma yöntemi ile trampa yapılması kabul edildi.

42-       127 ada 404 nolu parsel ile 32 ada 50 nolu artık parselin satışının reddine karar verildi.

43-       5 yıllık imar programı kabul edildi.

44-       1-186 ada 22 parselde uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

2-Aksa Doğalgaz Şirketinin 01.04.2014 tarih ve 3591 sayılı yazılı talepleri ile 1BR03 Ve 1BR07 numaralı bölge regülatör istasyonu, VG05 Nolu Vana grubu, Doğalgaz boru hattının işlenmesi için imar planı değişikliği şehir içi doğal gaz dağıtım projesi çerçevesinde Bölge Regülatör İstasyonlarının Vana Odalarının ve Hatlarının uygulama projesine göre inşa edildiği görülmüş olup gerekli emniyet tedbirleri ve görsel kamuflaj yapılarak imar planına PİN-UİP-2856-1 şeklinde işlenmesinin kabulüne,

3-391 ada 47 nolu parsel imar planında ayrık nizam üç kat olarak planlandığı ve üç kat olarak planlanan uygulama imar planının kat artırımı ile dört karta çıkarılması talebinin reddine,

4-270 ada 118  parsel uygulama imar planında sosyal kültürel tesis alanı olarak planlandığından, parselin uygulama imar planına göre sosyal kültürel tesis alanı içerisinde kaldığından plan bütünlüğünün bozulmaması amacıyla reddine,

5- 422 ada 53 (eski) parselde uygulama imar planı göre ifraz işlemi yapılarak yol terki yapıldığı ancak yol terki yapılan yolun devamında konutların yapılması sebebiyle açılmasının mümkün olmadığı, yolun iptal edilerek konut alnına alınması imar planına göre ifraz işlemi yapılarak parseller üretildiği ve parsellerin el değiştirdiği yine söz konu parseller üzerinde ruhsatlı ve ruhsatsız inşaatların yapıldığı parsellerden 109 ve 115 nolu parsellerin terke konu yoldan cephe aldığından yolun kapatılarak konut alanına alınmasının reddine,

6- 26 ada 20, 21 parsellerde uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

7-123 ada 20  parselde imar plan değişikliğinin reddine

8- 453 ada 3 ve 18  nolu parsellerde uygulama imar plan değişikliğinin reddine,

9-91 ada 19 parselde uygulama imar planı değişikliğinin  ile 91 ada 2, 19 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının cephe alındığı imar yolunun evveliyatında 8 m iken ilave ve revizyon imar planı ile 12 m olarak genişletildiği ve genişlemenin ise sadece 91 adanın bulunduğu taraftan yapıldığı bunun ise eşitlik ilkelerine aykırı olduğu bu sebeple genişlemenin bir kısmının karşı kamu binalarının bulunduğu imar adasından bir kısmının da 91 adanın bulunduğu taraftan eşit olacak şekilde dağıtılarak PİN- UİP-2856-2 işlenmesi komisyon kararı doğrultusunda kabulüne,

10- 91 ada 2  parselde uygulama imar planı değişikliği ile  91 ada 2, 19 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının cephe alındığı imar yolunun evveliyatında 8 m iken ilave ve revizyon imar planı ile 12 m olarak genişletildiği ve genişlemenin ise sadece 91 adanın bulunduğu taraftan yapıldığı bunun ise eşitlik ilkelerine aykırı olduğu bu sebeple genişlemenin bir kısmının karşı kamu binalarının bulunduğu imar adasından bir kısmının da 91 adanın bulunduğu taraftan eşit olacak şekilde dağıtılarak PİN- UİP-2856-2 işlenmesinin  kabulüne,

11- 91 ada 20  parselde uygulama imar planı değişikliği ile 91 ada 2, 19 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının cephe alındığı imar yolunun evveliyatında 8 m iken ilave ve revizyon imar planı ile 12 m olarak genişletildiği ve genişlemenin ise sadece 91 adanın bulunduğu taraftan yapıldığı bunun ise eşitlik ilkelerine aykırı olduğu bu sebeple genişlemenin bir kısmının karşı kamu binalarının bulunduğu imar adasından bir kısmının da 91 adanın bulunduğu taraftan eşit olacak şekilde dağıtılarak PİN- UİP-2856-2 işlenmesi komisyon kararı doğrultusunda kabulüne,

12- 91 ada 19  parselde uygulama imar planı değişikliği ile  91 ada 2, 19 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu imar adasının cephe alındığı imar yolunun evveliyatında 8 m iken ilave ve revizyon imar planı ile 12 m olarak genişletildiği ve genişlemenin ise sadece 91 adanın bulunduğu taraftan yapıldığı bunun ise eşitlik ilkelerine aykırı olduğu bu sebeple genişlemenin bir kısmının karşı kamu binalarının bulunduğu imar adasından bir kısmının da 91 adanın bulunduğu taraftan eşit olacak şekilde dağıtılarak PİN- UİP-2856-2 işlenmesinin kabulüne,

13- 113 ada 15 ve 16  nolu parsellerde uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

14-377 ada 8 parselde uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

15-479 ada 75, 76 parsellerde uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

16-189 ada 57 parselde uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

17- 120 ada 1 parsel de uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

18- G37-d-07-c-1-b paftada uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

19- 380 ada 4 parselde uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

20- 1632  parselde uygulama imar planı değişikliği ile uygulama imar planı içerisinde bulunan parsel üzerindeki kamuya terkin yapılacak alanların toplamı yasal sınırın üzerinde olmasıyla oluşan mağduriyetin plan bütünlüğü açısından  uygun bulunmayarak plan değişikliği yapılmasının mümkün olmadığından mağduriyetin 3194 sayılı imar kanunun 15,16,18 maddeleri yada kamulaştırma yapılarak giderilmesi komisyon kararı doğrultusunda kabulüne,

21- 271 ada 135 parselde uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

22- 113 ada 42  parselde uygulama imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasının cephe alındığı imar yolunun ilave ve revizyon imar planı ile genişlediği, genişleyen yolun genişleme miktarının büyük bir kısmının bulundukları imar adasından karşılanarak eşit planlanmadığı sebebiyle yol genişlemesinin 2 m ötelenmesi ile cephe hattının bozulmaması ve genişlemenin eşit şekilde dağıtımı için yol genişliğinin aynı kalması kaydıyla yolun 2 metre ötelenerek PİN- UİP-2856-3 işlenmesi komisyon kararı doğrultusunda kabulüne,

23- 113 ada 26 parselde uygulama imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasının cephe alındığı imar yolunun ilave ve revizyon imar planı ile genişlediği, genişleyen yolun genişleme miktarının büyük bir kısmının bulundukları imar adasından karşılanarak eşit planlanmadığı sebebiyle yol genişlemesinin 2 m ötelenmesi ile cephe hattının bozulmaması ve genişlemenin eşit şekilde dağıtımı için yol genişliğinin aynı kalması kaydıyla yolun 2 metre ötelenerek PİN- UİP-2856-3 işlenmesi komisyon kararı doğrultusunda kabulüne,

24- 113 ada 1 parselde uygulama imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasının cephe alındığı imar yolunun ilave ve revizyon imar planı ile genişlediği, genişleyen yolun genişleme miktarının büyük bir kısmının bulundukları imar adasından karşılanarak eşit planlanmadığı sebebiyle yol genişlemesinin 2 m ötelenmesi ile cephe hattının bozulmaması ve genişlemenin eşit şekilde dağıtımı için yol genişliğinin aynı kalması kaydıyla yolun 2 metre ötelenerek PİN- UİP-2856-3 işlenmesi komisyon kararı doğrultusunda kabulüne,

25-113 ada 42 parselde uygulama imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasının cephe alındığı imar yolunun ilave ve revizyon imar planı ile genişlediği, genişleyen yolun genişleme miktarının büyük bir kısmının bulundukları imar adasından karşılanarak eşit planlanmadığı sebebiyle yol genişlemesinin 2 m ötelenmesi ile cephe hattının bozulmaması ve genişlemenin eşit şekilde dağıtımı için yol genişliğinin aynı kalması kaydıyla yolun 2 metre ötelenerek PİN- UİP-2856-3 işlenmesi komisyon kararı doğrultusunda kabulüne,

26- 113 ada 4 parselde uygulama imar planı değişikliği ile parselin bulunduğu imar adasının cephe alındığı imar yolunun ilave ve revizyon imar planı ile genişlediği, genişleyen yolun genişleme miktarının büyük bir kısmının bulundukları imar adasından karşılanarak eşit planlanmadığı sebebiyle yol genişlemesinin 2 m ötelenmesi ile cephe hattının bozulmaması ve genişlemenin eşit şekilde dağıtımı için yol genişliğinin aynı kalması kaydıyla yolun 2 metre ötelenerek PİN- UİP-2856-3 işlenmesi komisyon kararı doğrultusunda kabulüne,

27- 283 ada 155,156,157 parsellerin uygulama imar planı değişikliği ile  parsellere rastlayan ve imar planında toplu konut alanı olarak planlanan alanda emsal aynı kalmak şartı ile dört kat olan planın 6 kata çıkarılması plan bütünlüğünü bozmayacağından ve emsal kullanımın yatayda değil de dikeyde kullanılıp parsel üzerinde fazlaca boş alan oluşacağından uygun bulunarak yapı yaklaşım mesafesinin de yasal sınırlar içerisinde yapılmak şartı ile  PİN-UİP-2856-4  / PİN - NİP-2855-1 işlenmesinin kabulüne,

28- 173 ada 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425  parseller ile 1200 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerde ve 173 ada 144 nolu parsel üzerinde uygulama imar planı değişikliği ile üç kat olan kat adedinin dört kata çıkarılması inşaat emsalinin aynı kalmak şartı ile kat adedinin arttırılması PİN-UİP-2856-5 / PİN - NİP-2855-2 işlenmesinin kabulüne,

29- 562 ada 9 parselde uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

30- 185 ada 3 parselde uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

31-189 ada 71,72  parsellerde uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

32- 700 ada 9 ve 10  parsellerde uygulama imar planı değişikliğinin reddine,

33-40 ada 27, 191 ada 8 nolu parselde uygulama imar planı değişikliğinin reddine karar verildi.

45-       Araç kiralama işinin yıllara sari ihaleye çıkartılmasının kabulüne karar verildi.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/TEMMUZ AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ.

46-       İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün park vadi alanının kent parkı alanından tekrar rekreasyon alanına dönüştürülmesine ilişkin imar tadilatının kabulüne karar verildi.

47-       5393 sayılı yasanın 18.maddesinin h bendi gereğince işçi alacakları uzlaşma raporlarının kabulüne karar verildi.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/AĞUSTOS AYI TATİL AYI OLDUĞUNDAN KARAR ALINMAMIŞTIR.
 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ.

48-       Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği onandı.

49-       Hukuk İşleri Müdürlüğünün, Görev ve Çalışma Yönetmeliği onandı.

50-       Kadro iptal ve ihdasa ilişkin 2 ve 3 sayılı cetveller onararak kabul edildi.

51-       Sözleşmeli personellere tabandan ücret ödenmesi kabul edildi.

52-       411 ada 25 nolu parsele ilişkin teklifinin reddine,

53-       63 ada 4 nolu parsele ilişkin teklifinin reddine,

54-       16 ada 25 nolu parsele ilişkin teklifinin kabulüne,

55-       615 ada 173 nolu parsele ilişkin teklifin kabulüne,

56-       280 ada 7 ve 284 ada 24, 88 ve 95 nolu parsellere ilişkin teklifin reddine,

57-       290 ada 82 nolu paresele ilişkin teklifin reddine,

58-       177 ada 8 nolu parsele ilişkin teklifin  reddine,

59-       1 ada 6 nolu parsele ilişkin teklifin  kabulüne,

60-       140 ada 3 nolu parsele ilişkin teklifin  reddine,

61-       211 ada 23 nolu parsele ilişkin teklifin  kabulüne,

62-       Evyaba Mahallesi yeni hastane bölgesinde plan değişikliği teklifinin  kabulüne,

63-       387 ada 66 nolu parsele ilişkin teklifin  reddine,

64-       254 ada 40 nolu parsele ilişkin teklifin  reddine,

65-       127 ada 404 nolu parsele ilişkin teklifin  reddine,

66-       277 ada 1,2 ve 3 nolu parsellere ilişkin teklifin reddine,

67-       290 ada 110 nolu parsele ilişkin teklifin  kabulüne,

68-       567 ada 8 nolu parsele ilişkin teklifin  reddine,

69-       391 ada 47 nolu parsele ilişkin teklifin  reddine,

70-       549 ada 1 nolu parsele ilişkin teklifin  reddine,

71-       598 ada 83 nolu parsele ilişkin teklifin  reddine,

72-       270 ada 118 nolu parselin şartlı bağış yapılmasının kabulüne karar verildi.

73-       141 ada 10 nolu parsele ilişkin teklifin  reddine karar verildi.

74-       32 ada 50 nolu parselin satışına ilişkin teklifin  kabulüne karar verildi.

75-       Tarife ve su satış yönetmeliğinde değişiklik yapılması kabul edildi.

76-       60 ER 001 plakalı Volkswagen Passat makam otomobilinin satışına karar verildi.

  

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ.

77-        İstifaen boşalan Asil Meclis Divan Kâtipliğine Nihan İŞERİ seçildi. 

78-        Kadro ihdas ve iptaline ilişkin 2 ve 3 sayılı cetveller onandı.

79-        Belediyemiz bünyesinde norm kadroya göre Plan ve Proje Müdürlüğü kurulmasının kabulüne karar verildi.

80-        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne karar karar verildi.

81-        Fotoğraf Yarışması yapılmasının kabulüne karar verildi.

82-       Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne karar verildi.

83-       Yeni Mahalle Yüzüncü Yıl Bulvarına paralel olan 10 metrelik servis yolunun kaldırılması talebinin reddine,

84-       409 ada 38 nolu parselde bulunan sağlık tesisi alanının kaldırılması talebinin reddine,

85-       397 ada 6 nolu parselin kamulaştırılması talebinin reddine,

86-       GOP mahallesi 30 Ağustos caddesinde kat artışı talebinin reddine,

87-       283 ada 260 nolu parselin imar planı içerisine alınması talebinin reddine,

88-       131 ada 9 nolu parselin imar planı içine alınması talebinin reddine,

89-       114 ada 4 nolu parselin park alanında çıkarılması talebinin reddine,

90-       250 ada 1 parselin imar planı içine alınması talebinin reddine,

91-       10 ada 20 parselde plan tadilatı talebinin reddine,

92-       186 ada 136 parselin K.D.K.Ç.A. alanının kaydırılması talebinin kabulüne,

93-       277 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerin park alanından çıkarılarak konut alanına alınması talebinin reddine,

94-       140 ada 3 nolu parselde plan tadilatı talebinin kabulüne karar verildi.

95-       391 ada 47 parselde plan tadilatı talebinin kabulüne karar verildi.

96-       İsmi olmayan bulvarın Erek Caddesinin devamı olduğu ve yeniden isim tespiti yapılmasına gerek olmadığına karar verildi.

97-       Spor Genel Müdürlüğüne ait 126 ada 2 nolu parsel ile Belediyemize ait 417 ada 186 parselin takas yapılmasının kabulüne karar verildi.

98-       Stratejik Planın gündemde bırakılarak tekrar görüşülmesine karar verildi.

99-       Çamlık Dinlenme Tesisi ve Mesire alanı, Cumhuriyet Meydanı, Kültür Parkı, Gazi Bulvarı, 1.ve 2.çarşıda yapılacak uygulamalar için yarışma düzenlenmesine karar verildi.

100-    2014 mali yılında Okul Güzergâhı İzin Belgesi harcı 100,00 ₺ olarak tespitine karar verildi.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/KASIM AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ.

2.Birleşim 06.11.2014

101-    Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesine karar verildi.

102-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin gündemde bırakılarak tekrar görüşülmesine karar verildi.

103-    Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin gündemde bırakılarak tekrar görüşülmesine karar verildi.

104-    İtfaiye Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne karar verildi.

105-    İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin gündemde bırakılarak tekrar görüşülmesine karar verildi.   

106-    Otopark Yönetmeliğinin kapsamlı bir çalışma yapılması için gündemden düşürülmesine karar verildi.

107-    Çatı Yönetmeliğinin kapsamlı bir çalışma yapılması için gündemden düşürülmesine karar verildi.

108-    Uygulama imar plan tadilatının detaylı bir çalışma yapılarak görüşülmesi için gündemden düşürülmesine karar verildi.

109-    Erek Mahallesi Otogar mevkinde imar planı tadilat talebinin kabulüne,

110-    271 ada 14 nolu parselde plan tadilatı talebinin kabulüne,

111-    İlçe İmar planı notları değişiklik talebinin gündemden düşürülmesine,

112-    284 ada 76 parselde imar plan tadilatı talebinin reddine,

113-    391 ada 47 nolu parselde kat artırımı talebinin reddine,

114-    Yeni Mahalle Yüzüncü Yıl Bulvarı servis yolunun kaldırılması talebinin reddine,

115-    889 ada 1 nolu parselin kamulaştırma talebinin reddine,

116-    G37-D-07-A-4-D paftada imar plan tadilat talebinin kabulüne karar verildi.

117-    Tarifede değişiklik yapılması talebinin kabulüne karar verildi.

118-    Belediyemiz Stratejik Plan ve Performans programının gündemde bırakılarak tekrar görüşülmesine karar verildi.

119-    Belediye Başkanının yurtdışına görevlendirilmesine karar verildi.

120-    Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesinin gündemde bırakılarak tekrar görüşülmesine karar verildi.

 

3.Birleşim 17.11.2014

121-    Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğin kabulüne karar verildi.

122-    Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne karar verildi.

123-    Belediyemiz 2015 yılı Stratejik Plan Performans programının kabulüne karar verildi.

124-    Belediyemiz 2015 Mali Yılı Gelir ve Gider cetvellerinin kabulüne karar verildi.

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 2014/ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ.

125-    Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon üyelerine ödenecek huzur hakları 85 ₺ olarak tespit edildi.

126-    2 sayılı cetvelin onararak Plan Proje Müdürlüğünün kaldırılması talebinin kabulüne karar verildi.

127-    2015 Mali Gelir Tarifesi kabul edildi.

128-    İlçemizdeki Amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmasının kabulüne karar verildi.

129-    Yıllara sâri borçlanılarak akıllı su sayacı alımının kabulüne karar verildi.

130-    İmar Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yeniden hazırlanması için  ret edilmiştir.

131-    Çatı Yönetmeliğinin kabulüne karar verildi. 

132-    Otopark Yönetmeliğinin kabulüne karar verildi.

133-    Harcama birimleri arasında aktarma yapılmasının kabulüne karar verildi.

134-    İtfaiye Müdürlüğüne 28 metrelik itfaiye aracı alımının kabulüne karar verildi.

Oluşturulma Tarihi : 28.01.2015