Belediye Meclisi 2017 Yılı Karar Özetleri

                                 BELEDİYE MECLİSİNİN 2017 YILI OLAĞAN TOPLANTILARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

1.5393 Sayılı Yasanın 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2016 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5 (beş) kişilik Denetim Komisyonu oluşturulması ve komisyonun oluşumu için;Yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Üyelerimizden; 

1-Oğuzhan ÖNAL                     23 oy,

2-Mustafa ERGÖÇMEN               23 oy,

3-Nuran DEMİR                        23 oy,

4-Murat İŞSEVER                      23 oy,

5-Ahmet ÖRS                          18 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

2.Belediye Meclisinin aylık toplantı gününün 1. toplantısı her ayın ilk pazartesi günü, 2. toplantısı takip eden perşembe günü, yıllık tatil ayının ise ağustos ayı olması, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

3.Plan ve Bütçe Komisyonunun 1 sayılı raporu 5393 Sayılı Yasanın 51 ve 52. Maddelerine göre yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

4.Plan ve Bütçe Komisyonun 2 sayılı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

5.Plan ve Bütçe Komisyonun 3 sayılı raporu yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince, üyelerden Mehmet AYDIN, Abdullah USLU, Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Eşref YILDIRIM, Kemal BAYRAKTAR, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

6.Plan ve Bütçe Komisyonun 4 sayılı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin h) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

7.Plan ve Bütçe Komisyonun 5 sayılı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı yasanın 68. Maddesinin e) Bendi gereğince, üyelerden Abdullah USLU çekimser oyu, Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Eşref YILDIRIM, Kemal BAYRAKTAR, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

8.Plan ve Bütçe Komisyonun 6 sayılı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereğince, üyelerden Abdullah USLU çekimser oyu, Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Eşref YILDIRIM, Kemal BAYRAKTAR, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

9.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1 sayılı raporu yapılan oylamada; 5403 Sayılı Yasanın 13. Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

10.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 2 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 75. Maddesinin d) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11.İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 3/1 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

12.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 4 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

13.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

14.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 6 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

15.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 7 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

16. Plan ve Bütçe Komisyonun 7 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

17. Plan ve Bütçe Komisyonun 8 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

18. Plan ve Bütçe Komisyonun 9 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

19. Plan ve Bütçe Komisyonun 10 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

20. Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 11/2 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve aynı yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

21. Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonunun 12/8 sayılı raporu yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

22. İmar Bayındırlık Komisyonunun 9 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin n) Bendi ve aynı yasanın 81. Maddesi gereğince mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

23. İmar Bayındırlık Komisyonunun 10 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

24. İmar Bayındırlık Komisyonun 11 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

25. İmar Bayındırlık Komisyonun 12 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

26.İmar Bayındırlık Komisyonun 13 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

27. Plan ve Bütçe Komisyonun 13 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi gereğince yapılan oylamada, üyelerden Ahmet ÖRS ve Ahmet ÖNDER red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

28. Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 14/3 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

29. Plan ve Bütçe Komisyonunun 15 sayılı raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesinin e) Bendi gereğince yapılan oylamada, üyelerden Ahmet ÖRS, Ahmet ÖNDER ve Murat Toycan SELÇUK red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

30. Plan ve Bütçe Komisyonunun 16 sayılı raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddenin e) Bendi gereğinceyapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖRS, Ahmet ÖNDER, Murat Toycan SELÇUK ve Şaban DURAN red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

31. Plan ve Bütçe Komisyonunun 17 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖRS, Ahmet ÖNDER, Murat Toycan SELÇUK ve Şaban DURAN red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

32. İmar ve Bayındırlık Komisyonun 14 sayılı raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

33.5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;18 Oy Namık KUL,17 Oy Mehmet AYDIN,1 Oy Ahmet ŞAHİN almıştır.Buna göre, Namık KUL ve Mehmet AYDIN 5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince, nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına Encümen üyeliklerine seçilmişlerdir.

34.5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;18 Oy Ahmet ŞAHİN,18 Oy Suat ÖZGÜR,18 Oy Kemal BAYRAKTAR,17 Oy Nuran DEMİR,17 Oy Seval EREK,  1 Oy Murat İŞSEVER,1 Oy Mustafa DUMAN almıştır.Buna göre, Ahmet ŞAHİN, Suat ÖZGÜR, Kemal BAYRAKTAR, Nuran DEMİR ve Seval EREK, 5393 Sayılı Yasanın, 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına seçilmişlerdir. 

35.5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;18 Oy Mustafa USLU,18 Oy Bülent ÜNAL,18 Oy Hikmet ÇETİNER,18 Oy Bülent UZUN,18 Oy Murat Toycan SELÇUK almıştır.Buna göre, Mustafa USLU, Bülent ÜNAL, Hikmet ÇETİNER, Bülent UZUN ve Murat Toycan SELÇUK, 5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, İmar Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına seçilmişlerdir.

36.5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonunun 5 (beş) kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;20 Oy Eşref YILDIRIM,20 Oy Nurettin KAFALI,20 Oy Nihan İŞERİ,19 Oy Eyüp TAŞOVA,18 Oy Mustafa DUMAN, 2 Oy Ahmet ŞAHİN 1 Oy Murat İŞSEVER almıştır.Buna göre, Eşref YILDIRIM, Nurettin KAFALI,  Nihan İŞERİ,  Eyüp TAŞOVA ve Mustafa DUMAN, 5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonu üyeliklerine nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına seçilmişlerdir. 

37.Plan ve Bütçe Komisyonunun 18 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Ahmet ÖRS, Ahmet ÖNDER, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM, Yunus Emre KAZANDIR ve Şaban DURAN red oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

38.Plan ve Bütçe Komisyonunun 19 sayılı raporu yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

39.Plan ve Bütçe Komisyonunun 20 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin I) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

40.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 15 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75. Maddesinin d) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

41.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

42.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 17 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

43.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 18 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

44.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 19 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

45.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 20 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

46.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 21 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

47.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 22 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

48.Belediye Başkanı tarafından 5393 Sayılı Yasanın 56. Maddesi gereği hazırlanan, 19 ve 26. Maddeleri gereğince de Belediye Meclisine sunulan 2016 yılı Faaliyet Raporu kısım kısım okunup gerekli açıklamalar yapıldı.Müzakerelere müteakip yapılan oylamada; Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM ve Şaban DURAN red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile nitelikli çoğunlukla Belediye Başkanının 2016 yılı Faaliyet Raporu yeterli görüldü.

49.5393 sayılı yasanın 19.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 9. ve 19.maddeleri gereği, yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda;Eyüp TAŞOVA’ya : 20 Oy, Nurettin KAFALI’ya :1 Oy çıkmıştır. Boşalan Asil Meclis Divan Katipliği görevine kalan süreye tamamlamak üzere Meclis Üyesi Eyüp TAŞOVA oy çokluğuyla seçilmiştir.

50.Plan Bütçe Komisyonun 21 sayılı raporu yapılan oylamada; üyelerden Abdullah USLU, Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Eşref YILDIRIM, Murat Toycan SELÇUK ve Şaban DURAN ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı yasanın 64. Maddesi gereğince mevcudun oy çokluğuyla onanması kabul edildi.

51.Plan ve Bütçe Komisyonun 22 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

52.Plan ve Bütçe Komisyonun 23 sayılı raporu yapılan oylamada; üyelerden Abdullah USLU, Ahmet ÖNDER, Ahmet ÖRS, Eşref YILDIRIM, Murat Toycan SELÇUK ve Şaban DURAN ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

53.Plan ve Bütçe Komisyonun 24 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

54.Plan ve Bütçe Komisyonun 25 sayılı raporu yapılan oylamada, üyelerden Ahmet ÖNDER ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin h) Bendi gereğince mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

55.İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 23/4 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin n) Bendi ve aynı yasanın 81. Maddesi gereğince mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.

56.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 24 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75. Maddesinin d) Bendi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

57.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 25 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

58.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 26 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

59.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 27 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

60.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

61.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 29 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

62.Plan ve Bütçe Komisyonun 26 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 60. Maddesinin m) Bendi ve t) Bendi ile 75. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

63.Plan ve Bütçe Komisyonunun 27 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g) Bendi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

64.Plan Bütçe, İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 28/30/5 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75. Maddesinin d) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

65.İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 31/6 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

66.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 32 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

67.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 33 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

68.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 34 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

69.İmar ve Bayındırlık Komisyonun 35 sayılı raporu yapılan oylamada; üyelerden Ahmet ÖNDER ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

70. Plan ve Bütçe Komisyonun 29 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

71. Plan ve Bütçe Komisyonunun 30 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin l) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

72. Plan Bütçe Komisyonunun 31 sayılı raporu yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

73. İmar ve Bayındırlık Komisyonun 36 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

74. İmar ve Bayındırlık Komisyonun 37 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

75. Plan ve Bütçe Komisyonunun 32 sayılı raporu, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile red edilerek, 5393 Sayılı Yasa gereğince, 1 yıllığına kiraya verilmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

76. İmar ve Bayındırlık Komisyonun 38 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 6. Maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 45. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

77. İmar ve Bayındırlık Komisyonun 39 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesigereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

78. İmar ve Bayındırlık Komisyonun 40 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75.Maddesinin d) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

79. İmar ve Bayındırlık Komisyonun 41 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75.Maddesinin d) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

80. Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonunun 33/42 sayılı raporu yapılan oylamada; 5403 Sayılı Toprak Koruma Kanunun 13. Maddesinin d) Bendi ve Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesinin I) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

81. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 43 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

82. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 44 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

83. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 45 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

84. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 46 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

85. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 47 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

86. Plan ve Bütçe Komisyonun 34 sayılı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi, 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereğince, üyelerden Eşref YILDIRIM ve Nurettin KAFALI ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

87.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 49 numaralı raporu yapılan oylamada 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

88.İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Müşterek Komisyonunun 41/48 numaralı raporu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

89.Plan ve Bütçe Komisyonunun 35 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) Bendi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

90.Plan ve Bütçe Komisyonunun 36 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g) Bendi ve aynı Yasanın 38. Maddesinin g) Bendi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

91.Plan ve Bütçe Komisyonunun 37 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 67. Maddesi gereğince üyelerden Kemal BAYRAKTAR, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN ve Yunus Emre KAZANDIR ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

92.Plan ve Bütçe Komisyonunun 38 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile  kabul edildi.

93.Plan ve Bütçe Komisyonunun 39 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin i) Bendi, 68. Maddesinin e) Bendi ve 75. Maddesinin d)Bendi gereğince üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Kemal BAYRAKTAR ve Nurettin KAFALI çekimser oyu, Şaban DURAN ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile  mevcudun oy çokluğuyla  kabul edildi.

94.Plan ve Bütçe Komisyonunun 40 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

95.Plan ve Bütçe Komisyonunun 42 numaralı raporu yapılan oylamada 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin d) Bendi 60. Maddesinin t) Bendi ve 68. Maddesi gereğince üyelerden Abdullah USLU, Eşref YILDIRIM, Murat Toycan SELÇUK, Şaban DURAN, Yunus Emre KAZANDIR, Mustafa ERGÖÇMEN, Nurettin KAFALI ve Oğuzhan ÖNAL red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

96.Ulaşım Komisyonunun 7 numaralı raporu yapılan oylamada 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin n)Bendi ve aynı Yasanın 81. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

97.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 50 numaralı raporu yapılan oylamada 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin e) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

98.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 51 numaralı raporu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

99.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 52 numaralı raporu yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

100.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 53 numaralı raporu yapılan oylamada 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

101.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 54 numaralı raporu yapılan oylamada 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince üyelerden Eşref YILDIRIM, Murat Toycan SELÇUK ve Şaban DURAN red oyu Yunus Emre KAZANDIR çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

102.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 55 numaralı raporu yapılan oylamada 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75.Maddesinin d) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

103.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, kasım ayında gündemde bırakılan, tapuda Batı mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 616 ada 137, 138, 139, 140, 141, 149, 150, 151, 152 ve 153 nolu parseller, 618 ada 10, 11 ve 12 nolu parseller ile 619 ada 7, 8 ve 18 nolu parsellerde plan tadilatı yapılmasına ilişkin teklifinin gündemden düşürülmesi, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

104.Belediye Meclisinin aylık toplantı gününün 1. toplantısı her ayın ilk pazartesi günü, 2. toplantısı takip eden perşembe günü, yıllık tatil ayının ise ağustos ayı olması, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

105.Plan ve Bütçe Komisyonun 43 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 41. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin a) Bendi gereğince üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK ve Kemal BAYRAKTAR ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

106.

Plan ve Bütçe Komisyonun 44 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 62. Maddesi gereğince;

 

            2018 Mali Yılı Bütçe Tetkik Komisyon Raporu;

1.      Gelir Kısmı;

 

A-    Vergi Gelirleri Toplamı 20.200.000,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM ve Kemal BAYRAKTAR çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

B-     Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı 15.053.929,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM ve Kemal BAYRAKTAR çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

C-    Alınan Bağış ve Yardımlar Toplamı 5.750.000,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM ve Kemal BAYRAKTAR çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

D-    Diğer Gelirler Toplamı 46.150.000,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM ve Kemal BAYRAKTAR çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

E-     Sermaye Gelirleri Toplamı 7.700.000,00 TL olmak üzere toplam 94.853,929,00 TL olarak görülmesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Eşref YILDIRIM ve Kemal BAYRAKTAR çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2.      Gider Kısmı;

 

A-    Personel Giderleri Toplamı 12.481.208,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ret oyu, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

B-     Sosyal Güvenlik Kurum Devlet Prim Giderleri Toplamı 2.330.677,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ret oyu, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

C-    Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplamı 55.310,958,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, , Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

D-    Faiz Giderleri Toplamı 2.500.000,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ret oyu, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

E-     Cari Transferler Toplamı 3.200.000,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ret oyu, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

F-     Sermaye Giderleri Toplamı 14.511.086,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, , Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

G-    Yedek Ödenekler Toplamı 4.520.000,00 TL olmak üzere toplam 94.853.929,00 TL olarak görülmesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

 

            2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin;

 

          1. Maddesi; Belediye bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelin gösterildiği üzere toplam 94.853.929,00 TL ödenek verilmiş olup yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK ve Eşref YILDIRIM ret oyu Kemal BAYRAKTAR çekimser oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

          2. Maddesi; Belediye bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 94.853.929,00 TL olarak tahmin edilmiş olup yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK ve Eşref YILDIRIM ret oyu Kemal BAYRAKTAR çekimser oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

          3. Maddesi; Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelirler tahsil edilemeyecek olup yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

          4. Maddesi; (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkili olup yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

          5. Maddesi; 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecek olup yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

          6. Maddesi; Bütçeye a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p ve q ile belirtilen cetveller eklenmiş olup yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

          7. Maddesi; Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılması yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK ret oyu Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

          8. Maddesi; Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise meclisçe tayin edilecek zamanlarda iki eşit taksitle tahsil edilmesi yapılan oylamada üyelerden Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

          9. Maddesi; Beş yıllık imar programı uygulaması ve ilçenin kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen işler için belirtilen miktarlarda Belediye adına borçlanmaya 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi uyarınca Belediye Meclisine yetki verilmesi yapılan oylamada üyelerden Kemal BAYRAKTAR çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

         10. Maddesi; Şarta bağlı yardımlar, tahsisi mahiyette alınan yardımlar ve bir projeye bağlı olarak alınan kredilerinden yılı içinde harcanmayıp artan kısımlar, ertesi yıl bütçesinde açılacak tertiplerine, yılı bütçesinden ayrılacak ödeneklere eklemek suretiyle konulur, Şarta bağlı bağış amacı, bir projeye tahsisli yardım veya krediler, proje yüzde yüz gerçekleşmeden bu tertiplerdeki ödeneklerin başka işlere aktarılamayacak olması yapılan oylamada üyelerden Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 

         11. Maddesi; Bu kararname hükümlerinin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi yapılan oylamada üyelerden Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir

 

         12. Maddesi; Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanının yürütmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

107.Plan ve Bütçe Komisyonunun 45 numaralı raporu; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 62. Maddesi gereğince;           

            Erbaa Belediyesinin Kurumsal ve Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyine Göre Yapılan Oylamada;

                   1-Gider Bütçesi;

 • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.485.290,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK ve Eşref YILDIRIM ret oyu,  Kemal BAYRAKTAR çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 100.000,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Eşref YILDIRIM ret oyu, Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK ve Kemal BAYRAKTAR çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 •  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 8.323.621,50 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 6.678.093,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Yazı İşleri Müdürlüğünün 1.176.000,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Hukuk İşleri Müdürlüğünün 885.000,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 15.990.000,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 100.000,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Fen İşleri Müdürlüğünün 12.495.046,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK ve Seval EREK ret oyu Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2.939.700,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • İtfaiye Müdürlüğünün 3.129.600,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ret oyu Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 2.936.120,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 1.674.821,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Zabıta Müdürlüğünün 2.792.717,50 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2.499.485,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Temizlik İşleri Müdürlüğünün 15.002.393,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Dış İlişkiler Müdürlüğünün 1.646.041,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada üyelerden Murat Toycan SELÇUK,  Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

                  2- Gelir Bütçesi;

 • Vergi Gelirleri 20.200.000,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.053.929,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5.750.000,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Diğer Gelirler 46.150.000,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.
 • Sermaye Gelirleri 7.700.000,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

Alacaklardan Tahsilat, Ret ve İadeler, İç Borçlanma ve Sermaye Gelirleri 0,00 TL olması yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR ve Murat Toycan SELÇUK ret oyu, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

108.Plan Bütçe, İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 46/56/8 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, 2018 Mali Yılı devamınca uygulanacak olan ücret tarifesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

109.Plan ve Bütçe Komisyonun 47 numaralı raporu; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

110.Plan Bütçe Komisyonunun 48 numaralı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 32. 36. ve 39. Maddeleri gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

111.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık müşterek Komisyonunun 49/57 sayılı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

112.Plan ve Bütçe Komisyonunun 50 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK  ve Kemal BAYRAKTAR ret oyu, Eşref YILDIRIM çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ile kabul edildi.

113.Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 51/9 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

114.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 58 sayılı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada üyelerden Yunus Emre KAZANDIR, Murat Toycan SELÇUK ve Eşref YILDIRIM ret oyu, Kemal BAYRAKTAR çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

115.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 59 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

116.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 59 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 


 

 

Oluşturulma Tarihi : 17.01.2017