Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

 

SIRA
NO

 

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Geçici ve kati teminat iadesi

1.    Dilekçe

2.    Yetki belgesi (Tüzel   kişilerde; tüzel kişiliği temsile yetkili olanlar için imza sirküleri veya vekaletname ile imza beyannamesi, tüzel kişiliği temsile yetkili olmayanlar için şirket yetkilisince yapılmış görevlendirme ve imza sirküleri veya vekaletname ile imza beyannamesi, gerçek kişilerde; imza beyannamesi)

3.    Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi

2 Gün

2

Bilgi Edinme

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında; bireysel ve kurumsal matbu başvuru formunda istenilen belgeler

15 Gün

3

İş Bitirme Belgesi

1-    Matbu dilekçe

2-    Bitirilen işe ait belgeler

2 Gün

4

İhale Dokümanının elden satın alınması (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan alımlar için)

1-    Doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont

2-    Yetki belgesi (Tüzel kişilerde; Tüzel kişiliği temsile yetkili olanlar için imza sirküleri veya vekâletname ile imza beyannamesi, Tüzel kişiliği temsile yetkili olmayanlar için şirket yetkilisince yapılmış görevlendirme ve imza sirküleri veya vekâletname ile imza beyannamesi, gerçek kişilerde imza beyannamesi)

3-    Kimlik (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi)

İdarece talep alındıktan sonra 15 Dakika

5

Aylık Hak ediş

Dilekçe

Şirketin SGK ‘dan Borcu olmadığına dair yazı

Şirketin Vergi borcu olmadığına dair bağlı olduğu Vergi Dairesinden aldığı yazı

İşçi çalıştırıyor ise; çalışanların SSK dökümleri veya bordroları

 

30 gün

6

Müdürlüklere dilekçe yazılması

Kişinin müracaatı

3 dakika

7

Mal Alımı ve Hizmet Alımları ile ilgili verilen tekliflerin değerlendirilmesi

1-    Teknik şartnamenin idareden alınmış olması

 

2-    Teknik şartname kapsamında teklifin idareye sunulması

-       Doğrudan alımlarda 5 gün

-       İhale gerektiren durumlarda 4734 Sayılı Yasada belirtilen süreç içerisinde

-        

8

Personel Bilgisayar ve Çevre Birimlerinin Teknik Arızalarının Giderilmesi

      -        İlgili donanım için teslim tutanağı

-       Ortalama 8 Saat

9

Kurum İçi Birimlerin Bilgisayar ve Çevre Birimleri Talebi

      -        Müdürlük Talep Yazısı

            Ortalama

              5 İş Günü

(Başkanlık Onayı ve Donanım Temin Du­rumlarına göre

10

Kurum İçi Tüm Personelin Otomasyon Kullanıcı Hesap İşlemleri

      -        Müdürlük Talep Yazısı

        1 Gün

11

Okullara Araç Tahsisi

      -       Dilekçe

1 Gün

12

Amatör Spor Kulüplerine Araç Tahsisi

      -       Dilekçe

1 Gün

13

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Araç Tahsisi

      -       Dilekçe

1 Gün

14

Muhtarlıklara Araç Tahsisi

      -       Dilekçe

1 Gün

15

Sivil toplu Kuruluşlarına Araç Tahsisi

 

      -       Dilekçe

 

1 Gün

16

Engelli Vatandaşların Rehabilitasyon Merkezine Taşınması için Araç Tahsisi

      -       Dilekçe

1 Gün

17

Engelli Vatandaşlara Araç Tahsisi

       -       Dilekçe

1 Gün

18

Cenazeye Katılacaklara Araç Tahsisi

      -       Dilekçe

1 Gün

19

Şikâyet-İstek Ve Bilgi Edinme Dilekçeleri Ulaşım

Hizmetleri Şefliğine

 

      -        Dilekçe

      -        Sözlü müracaat

 

2 Gün

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk Müracaat
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
Eposta 

: Fatih SÖNMEZ
: Destek Hizmetleri Müdürü
: Erbaa Belediyesi Hizmet Binası
: 0 356 715 1019
: 0 356 715 1147 
erbaa@erbaa.bel.tr
   

 

Oluşturulma Tarihi : 30.01.2015