Yazı İşleri Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Sıra No

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(ENGEÇ)

1-

3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu Gereği Dilekçe Kayıt İşlemi

Vatandaşlar veya Kanuni temsilcileri, Tüzel kişilerin Erbaa Belediye Başkanlığına hitaplı yazılı dilekçeleri Adı-Soyadı-İmza-İş ya da İkametgâh adresi (Tüm birimlerden talepler için geçerlidir

Birimlere İletilmek Üzere Sadece Kontrol, Kayıt için Her Evrak Başına

Toplam: 15 Dakika

Gereğinin Yapılması Yasal Süresi 3071 Sayılı Dilekçe Kanunu gereği 30 gündür

2-

Nikah İşlemleri

1-Nüfus Cüzdanı

2-Evlenme Ehliyet Belgesi ( Nüfus Müdürlüğünden)

3-Evlenme Beyannamesi

4- 4’er adet Vesikalık Fotoğraf

5-Sağlık Raporu(Aile Hekiminden evlenmelerine sakınca olmadığına dair)

6-Evlenme İzin Belgesi (İkametgâhları ilçe dışında olanlar için)

7-Evlendirme işlemi bedeli tahsilâtına ilişkin makbuz

 

 

 

2 Gün

3-

Meclis Karar Sureti Verilmesi

Başvuru Dilekçesi

2 Gün

4-

Encümen Kararı Sureti Verilmesi

Başvuru Dilekçesi

2 Gün

5-

Komisyon Kararı Sureti Verilmesi

Başvuru Dilekçesi

2 Gün

6-

BİMER

Konu hakkında açıklayıcı bilgi

30 Gün

7-

PTT-KEP HİZMETLERİ

1-PTT KEP Üzerinden Gelen Evraklara İşlem Yapmak

Online Sistem 

İlk Müracaat
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
Eposta 

: Dinçer ÇAĞLAYAN
: Yazı İşleri Müdür V.
: Erbaa Belediyesi Hizmet Binası
: 0 356 715 1019  
: 0 356 715 1147 
erbaa@erbaa.bel.tr
   
Oluşturulma Tarihi : 28.01.2015